Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Bilden är en ritning på hur det nya kraftvärmeverket kommer att se ut.

Bygglov klart för Jämtkrafts nya kraftvärmeverk

Förberedelser för att bygga ett nytt kraftvärmeverk har pågått i tre år och nu har Östersunds kommun godkänt bygglov för anläggningen.
Publicerad:

Det nya kraftvärmeverket kommer byggas invid det befintliga på Jämtkrafts anläggning i Lugnvik och det kommer ersätta ett antal äldre värmepannor som finns i Östersunds fjärrvärmenät.

- I ett kraftvärmeverk producerar vi inte bara värme utan också el. I nuläget känns det väldigt rätt att det är en sådan anläggning vi bygger så att vi kan bidra med förnybar el utöver att vi håller Östersund varmt, säger Ulf Lindqivst som är chef för Jämtkraft Värme.

Det nya kraftvärmeverket kommer använda biobränslen i form av avfall från skogs-och sågverksindustrin och returträ. Arbete med att konstruera anläggningen pågår för fullt hos kontrakterade underleverantörer.

- Det är en komplex anläggning med avancerad teknik för förbränning och rening av rökgaser och vatten. Många leverantörer är involverade och vi hoppas kunna starta arbeten med grundläggning inom några veckor, säger Ylva Andersson som leder projektet.

Byggnationerna kommer pågå under en lång tid och det nya kraftvärmeverket ska stå klart i början av 2025. Investeringen beräknas uppgå till 1,5 miljarder kr vilket gör projektet till ett av de största i sitt slag som genomförts i regionen.

För mer information kontakta:
Ulf Lindqvist, chef Jämtkraft Värme Jämtkraft AB 063-149037 ulf.lindqvist@jamtkraft.se
Ylva Andersson, projektledare Jämtkraft AB 063-149360 ylva.andersson@jamtkraft.se