Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Karta.

Grävarbete påverkar trafiken i centrala Östersund

Kommande veckor blir det krångligare att köra i centrala Östersund. Ett antal gator påverkas när elnätet ska förnyas.
Publicerad:

Strandgatan stängs av från Frösöbron till Törnstens gränd i två veckor och framkomligheten på några andra gator begränsas. Arbetet påbörjas under kvällen 14 maj och kommer att påverka trafiken i de norra delarna av centrala Östersund i olika omfattning fram till slutet av juni. Anledningen är att Jämtkraft förbättrar elnätet för att säkra framtida elförsörjning på Frösön och i centrala Östersund.

Försening

På grund av oförutsedda händelser så försenas arbetet och beräknas vara klart under kvällen onsdag 31 maj. Vi beklagar förseningen och hoppas att det inte ställer till med allt för stora problem.

Del av Strandgatan stängd 14–28 maj

Strandgatan stängs av för trafik från Frösöbron till Törnstens gränd under kvällen söndag 14 maj och planeras vara avstängd till och med söndag 28 maj. Cykelbanan längs med Strandgatan kommer vara öppen och det kommer vara möjligt att korsa Strandgatan från Badhusparken till Samuel Permans gata.

På andra gator nordöst om Badhusparken kommer det vara störningar och begränsad framkomlighet från och med att arbetet påbörjas i mitten av maj till och med slutet av juni. Delar av Brogränd och Köpmangatan kommer påverkas mest. Arbete kommer även att ske i Badhusparken men detta kommer inte påverka framkomligheten i någon större utsträckning.

Se kartskiss över påverkade gator.

Krångligt en stund – bra på sikt

Elnätet behöver hela tiden underhållas för att säkerställa att invånarna har tillgång till en säker och tillförlitlig elförsörjning med så få oplanerade avbrott som möjligt. Denna gång är det kablar mot Frösön och centrala Östersund som börjar bli gamla och behöver bytas ut för att det fortsatt ska fungera smärtfritt för invånarna.

— Det är naturligtvis synd att det ska orsaka besvär för trafikanter och boende i området under en tid men jag hoppas och tror att alla är överens om att det i slutändan är värt det, även om det inte känns så just när man tvingas ta den där omvägen på väg till jobbet. Vi gör det för fortsatt bekvämlighet i vardagen över lång tid. Det är trots allt ganska smidigt att kunna ha varma hus och ström i eluttaget, säger Stefan Sedin, chef för Jämtkraft Elnät.