Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Vindkraftverken är byggda med senaste teknik och material, vilket bidrar till hög effektivitet. Tillsammans producerar de 23 verken 440 GWh/år, vilket motsvarar förnybar el till omkring 88 000 hushåll.

Hocksjön Vindkraftspark – förnybar el till 88 000 hushåll

Efter två års byggtid är nu regionens största lokalt ägda vindkraftspark i full drift. Produktionen från de 23 vindkraftverken motsvarar förnybar el till cirka 88 000 hushåll. Bakom investeringen står Jämtkraft och Persson Invest.
Publicerad:

– Satsningen är strategisk på många sätt och ligger helt rätt i tiden. För det första finns ett stort behov av fler förnybara energikällor för att vi ska klara klimatomställningen. För det andra kan vi med lokala ägare säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer vår egen region till godo, säger Gabriel Duveskog, vd för Hocksjön Vind AB, det bolag som Jämtkraft och Persson Invest bildat för ändamålet.

Ett varv ger fem mil i elbil

Vindkraftverken är byggda med senaste teknik och material, vilket bidrar till hög effektivitet. Produktionen från Hocksjön Vindkraftspark motsvarar nästan 50 procent av Jämtkrafts totala vattenkraftsproduktion från 17 vattenkraftverk. Ett varv på ett av verken genererar el som motsvarar cirka fem mil i elbil och ett verks årsproduktion räcker till årsförbrukningen för cirka 10 000 elbilar.

40 lokala entreprenörer

En viktig del i projektet var att bidra till jobb för lokala företag. Totalt har fler än 40 olika entreprenörer utfört arbeten av olika slag i och utanför vindkraftsområdet, vilket bidragit till sysselsättning för deras anställda. Det har bland annat handlat om att gräva ner kablar, anlägga vägar och transportera material. En av de lokala entreprenörerna är Abrahamssons bygg från Hammerdal som byggt parkens servicehus. Där kommer fem heltidsanställda ha sin arbetsplats under anläggningens driftsfas.

– Den lokala förankringen är väldigt viktig för oss. Förutom att samarbeta med lokala företag har vi också vinnlagt oss om en öppen dialog med de närboende och hög närvaro på plats. Vi har till exempel kontinuerligt funnits tillgängliga i de lokala bygdegårdarna, säger Gabriel Duveskog.

Mer information:
Gabriel Duveskog, vd Hocksjön Vind AB, 070-386 82 01.

Fakta om Hocksjön Vindkraftspark

  • Hocksjön Vind AB ägs till 75 procent av Jämtkraft och 25 procent av Persson Invest.
  • Vindkraftsparken ligger precis på gränsen mellan Sollefteå kommun i Västernorrland och Ragunda kommun i Jämtlands län.
  • De 23 vindkraftverken producerar 440 GWh/år, vilket motsvarar förnybar el till omkring 88 000 hushåll.
  • Verken börjar snurra och producera vid 3 m/s, ger maximal effekt vid 10–12 m/s och stoppas vid 25 m/s. Vindkraftsanläggningen producerar el 95 % av tiden. 
  • Investeringen är på 1,6 miljarder kronor.
  • Läs mer på: www.jamtkraft.se/hocksjon

Bilder

Av det 24 kilometer långa vägnätet inne i området har 16 kilometer befintlig skogsbilväg förstärkts och 8 kilometer ny väg byggts. Vägarna kan i framtiden även användas av de som bor och driver verksamhet i områdena runtomkring.
Av det 24 kilometer långa vägnätet inne i området har 16 kilometer befintlig skogsbilväg förstärkts och 8 kilometer ny väg byggts. Vägarna kan i framtiden även användas av de som bor och driver verksamhet i områdena runtomkring.
Servicehuset i vindkraftsparken är byggt av det lokala företaget Abrahamssons bygg i Hammerdal. Huset är byggt med skog från Jämtland, med timmer som sågats i Hissmofors och som hyvlats, målats och snickrats ihop i Hammerdal. Fem heltidsanställda kommer att ha servicehuset som sin arbetsplats under anläggningens driftsfas.
Servicehuset i vindkraftsparken är byggt av det lokala företaget Abrahamssons bygg i Hammerdal. Huset är byggt med skog från Jämtland, med timmer som sågats i Hissmofors och som hyvlats, målats och snickrats ihop i Hammerdal. Fem heltidsanställda kommer att ha servicehuset som sin arbetsplats under anläggningens driftsfas.
Gabriel Duveskog, vd Hocksjön Vind AB