Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Hissmofors vattenkraftstation.

Jämtkraft föreslår en halv miljard till ägarna

Jämtkraft AB:s årsredovisning fastställdes av styrelsen under måndagen. Resultatet efter skatt blev 958 miljoner kronor. Drygt hälften av vinsten, 500 miljoner, föreslår Jämtkrafts styrelse ska betalas ut till ägarkommunerna Åre, Krokom och Östersund.
Publicerad:

– Jämtkraft är ett allmännyttigt bolag som ska drivas på affärsmässiga grunder. Det affärsmässiga betyder att Jämtkraft ska bedriva lönsamma affärer. Det allmännyttiga innebär att Jämtkraft ska ta ett samhällsansvar när bolaget går bra, säger Jämtkrafts styrelseordförande Kerstin Arnemo.

Långsiktiga spelregler

Redan i höstas visade prognosen för helårsresultatet att resultatet skulle bli nära en miljard kronor. Sedan dess har insändare och artiklar argumenterat för hur vinsten skulle kunna användas för att sänka avgifter och öka rabatter. Men det går enligt Jämtkrafts styrelse rakt emot bolagets uppdrag.

– Bolagets ledning behöver tydliga och långsiktiga direktiv och spelregler. Jämtkraft ska inte reagera på plötsliga och oförutsedda händelser, genom att vidta åtgärder som riskerar påverkar företagets resurser och långsiktiga mål negativt, säger Kerstin Arnemo.

Stora investeringar för framtiden

Jämtkraft fortsätter investera i förnybar energi och i framtidens energisystem här i regionen. Under 2022 var investeringarna omkring 1,7 miljarder varav vindparken i Hocksjön varit en stor del.

– Vi har en investeringsbudget på 1,5-2 miljarder per år också de närmaste åren. Bara det nya kraftvärmeverket vi bygger för att säkra värmeförsörjningen de närmsta decennierna är en investering på 1,5 miljard. Vi behöver ha långa perspektiv, säger Jämtkrafts vd Klas Liljegren.

Det som bidragit till bolagets stora vinst är framför allt försäljning av el till elbörsen Nord Pool.

– Vi körde mycket vattenkraft under hösten och vintern när priserna var höga. Den produktionen körs naturligt när behoven och priserna är som störst. Men även annan produktion från både vind och kraftvärme har varit mycket lönsamt under året. säger Klas Liljegren.

Ny affär - stor intäkt

En annan relativt ny intäkt är stödtjänster åt Svenska Kraftnät. När alltmer av elproduktionen i Sverige består av vind och sol, varierar effekten mer vilket påverkar frekvensen i elnätet. För att stabilisera frekvensen köper Svenska Kraftnät olika tjänster från de elproducenter som kan stötta.

– Stödtjänster är ett växande område. Förutom att vattenkraften kan hjälpa till, ska vi också bygga fler batterilager för att snabbare kunna hjälpa till med frekvensreglering när Svenska Kraftnät behöver, säger Klas Liljegren.