Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Anders Sundin.

Ny styrelse för Jämtkraft

Under bolagsstämman den 22 maj tillsattes en ny styrelse för Jämtkraft. Tre nya ledamöter och en ny ordförande valdes in.
Publicerad:

Anders Sundin (S) Östersund, valdes till ny ordförande för Jämtkraft. Pär Fredriksson (M) Östersund, Claes-Göran Bergh (S) Krokom och Pär Hedman (VV) Åre valdes till nya ledamöter. 
Kristina Grahn Persson (C) Östersund, Pär Jönsson (M) Östersund, Katarina Nyberg Finn (S) Östersund, Henrik Granström (extern) och Liza Nyberg (extern) fick alla förnyade mandat. 
Pär Jönsson valdes även till ny vice ordförande. 

Ökat intresse för energifrågor

Energimarknaden har aldrig varit så aktuell och angelägen som nu och delvis komplex att förstå samtidigt som intresset för den aldrig varit större. 

– Människor har blivit mer medvetna om el och energi senaste året, på grund av världsläget. Det är en fantastiskt viktig bransch och därför tror jag att Jämtkraft behöver vara lite folkbildare. Människor behöver förstå elmarknaden och det innefattar även mig, säger Anders Sundin.