Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Jämtkrafts styrelse på besök vid bygget av nya kraftvärmeverket, en av bolagets större investeringar.

Starkt resultat i ett skakigt omvärldsläge

Jämtkrafts resultat efter finansiella poster blev 943 miljoner för 2023. Styrelsen föreslår en utdelning på 250 miljoner kronor till ägarkommunerna. Det starka resultatet borgar för att Jämtkraft kommer att klara både fortsatt stora investeringar och ökade kostnader i ett osäkert omvärldsläge.
Publicerad:

– Jämtkraft är ett välskött och robust företag som går bra. Grunden till detta är långsiktigt kloka investeringar samt en förmåga att anpassa verksamheten till en energimarknad som förändras snabbt. Förra årets stora utdelning var ett undantag för bolaget. Då hade vi ett annat kostnadsläge och elpriser som sköt i höjden påverkade resultatet dramatiskt. Nu har vi högre räntor, inflation och står dessutom med historiskt stora investeringsbehov framåt, säger Jämtkrafts styrelseordförande Anders Sundin.  

Hela branschen påverkas

Andra energibolag med samma förutsättningar som Jämtkraft följer ungefär samma mönster. Starka resultat i kombination med stora investeringsbehov i både produktion och elnät. Särskilt utsatt är fjärrvärmesektorn som dras med fortsatta prisökningar på biobränslen samtidigt som investeringar i pannor och ledningsnät är nödvändiga.  

– Även om resultatet för helåret är betryggande, såg vi att fjärrvärmeaffären fick det tuffare i slutet av 2023. En svag krona, inflation och krig gör att prisuppgången på biobränslen kommer att fortsätta även under 2024, säger Jämtkrafts vd Ylva Andersson.

Hög investeringstakt

Sverige är dessutom mitt i en energiomställning som kräver att energibolagen behöver investera i alla sina verksamheter, inte minst bolag inom elnät och elproduktion. Jämtkrafts investeringstakt de kommande åren beräknas ligga mellan 1 och 1,5 miljard kronor.  

– Det behövs investeringar i alla våra ägarkommuner. Inte minst ett nytt elnät runt Östersund för att få in de 500 megawatt som möjliggör hållbar tillväxt, nyetableringar av företag, elektrifiering av industri och transporter. Samtidigt ska vi leverera trygg och avbrottsfri el och värme till konkurrenskraftiga priser. Ett bra resultat är en förutsättning för att klara allt det här, säger Ylva Andersson.  

De mest betydande bidragen till det starka resultatet är Jämtkrafts handel på de nordiska elbörserna Nasdaq och Nord Pool, försäljning av egen elproduktion samt stödtjänster till Svenska kraftnät.

Ta del av års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 i sin helhet här.

För mer information: 
Anders Sundin, styrelseordförande Jämtkraft 
070-222 66 48

Ylva Andersson, vd Jämtkraft 
063-14 93 60

Martin Machnow, pressansvarig Jämtkraft 
063-57 74 72