Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En schematisk beskrivning av NorthStarH2 i Östersund. Vätgasen tillverkas av förnybar el. I metanolreaktorn tillsätts biogen CO2 som fångats in från Jämtkrafts båda kraftvärmeverk. Slutresultatet blir förnybar e-metanol till transporter och tillverkningsindustri.

Tillverkning av förnybart elektrobränsle i Östersund

Uniper vill tillverka förnybart elektrobränsle i Östersunds kommun under projektnamnet NorthStarH2. För att säkra tillgången till mark och elnätsanslutning har Uniper och Jämtkraft undertecknat avtal.
Publicerad:

– Uniper är fast beslutna att öka takten i energiomställningen och NorthStarH2 kan spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Industrin, som är tänkt att etableras intill kraftvärmeverken i Lugnvik, syftar till att tillverka elektrobränslet e-metanol från förnybar vätgas och infångad biogen koldioxid. Tekniken kommer vara en viktig pusselbit för att kunna ställa om transportsektor och tillverkningsindustri. NorthStarH2 kan därför bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045.

– Jämtkraft har under flera år undersökt förutsättningarna för produktion av förnybara elektrobränslen med hjälp av biogen koldioxid från kraftvärmeverken och vätgas framställd från förnybar el. Det känns väldigt bra att Uniper vill utveckla en sådan anläggning i samarbete med Jämtkraft, säger Ylva Andersson, vd Jämtkraft.

Goda förutsättningar i Östersund

Tack vare tillgången på förnybar el, biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vatten, samt en utbyggd infrastruktur i form av både väg och järnväg, har Östersund goda förutsättningar för produktionsanläggningen. Dessutom finns vilja från både Östersunds kommun och Jämtkraft om att vara med och driva på den gröna omställningen, vilket är en förutsättning för att lyckas med ett projekt av den här storleken.

Fullt utbyggt skulle e-metanolen som kan produceras i Östersund kunna reducera Sveriges fossila koldioxidutsläpp genom att återanvända 160 000 ton biogen koldioxid per år. Målsättningen är även att så långt som möjligt använda cirkulära lösningar, till exempel att restvärme från industrin ska kunna återvinnas. Dessutom kommer industrin kunna öka regionens attraktivitet genom bland annat nya affärs- och arbetstillfällen.

I och med undertecknandet av avtalen mellan Uniper och Jämtkraft fortsätter nu arbetet för att etablera Unipers produktionsanläggning.

För mer information: 

Désirée Liljevall, presschef Uniper Sverige, 

073-027 25 58 desiree.liljevall@swe.uniper.energy

Martin Machnow, press- och PR-ansvarig Jämtkraft 

073-597 81 50, martin.machnow@jamtkraft.se

Ladda ned rörliga drönarbilder på kraftvärmeverken här.

Bilder

Jämtkrafts nya kraftvärmeverk som ska driftsättas i slutet av 2024. Gamla kraftvärmeverket från 2001 i bakgrunden. Koldioxiden från de biobränslen som eldas i kraftvärmeverket ska fångas in och tillsammans med Unipers vätgas bilda e-metanol.