Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Under övningen firades den skadade (en docka) på en bår via en travers från hög höjd till marken för vidare transport. Statkraft, Jämtkraft, Vestas, Vasa Vind och Räddningstjänsten i Jämtland har skapat ett unikt samarbete – Avancerad Räddningsgrupp. En trygghet för vindkraftsanställda.

Unikt höghöjdssamarbete mellan vindkraftsaktörer och Räddningstjänst

Även en vindkraftstekniker 130 meter upp i luften ska kunna räddas om olyckan är framme. Ambulans och Räddningstjänst har räddningsansvar men det har varit otydligt hur räddning högt uppe i ett vindkraftverk ska gå till. Statkraft, Jämtkraft, Vestas, Vasa Vind och Räddningstjänsten i Jämtland har tagit saken i egna händer och skapat ett unikt samarbete – Avancerad Räddningsgrupp. En trygghet för vindkraftsanställda.
Publicerad:

– Det finns en uppfattning bland tekniker att vi ”får klara oss själva” om olyckan är framme. Att Räddningstjänsten nu har kunskap och utrustning för höghöjdsräddning ökar tryggheten för oss vindkraftstekniker, säger Andreas Rande, Vindkraftstekniker på Vestas.

En%20rigg%20med%20r%E4ddningsspel%20och%20repbromsar.
En rigg med räddningsspel och repbromsar. Victor Agestam, Jämtkraft
null
Under övningen firades den skadade (en docka) på en bår via en travers från hög höjd till marken för vidare transport. Victor Agestam, Jämtkraft

Initiativ av branschen

Räddningstjänst och ambulans har räddningsansvar vid en händelse och arbetsgivare har yttersta ansvaret för en säker arbetsmiljö och att personalen kan undsätta sig själva, när det inte det är möjligt, till exempel på grund av en värre skada, behövs en samverkan för personalens säkerhet.

Avtalet Avancerad Räddningsgrupp har tagits fram mellan vindkraftsaktörerna Statkraft, Vestas, Vasa Vind, Jämtkraft och Jämtlands räddningstjänstförbund. Det har möjliggjort att en grupp brandmän utbildats i evakuering på hög höjd och andra avancerade räddningsuppdrag.

– Vi lämnar aldrig någon skadad till att klara sig helt själv. Sedan är det en väldigt speciell typ av insats som kan krävas på anläggningar för exempelvis vindkraft och vattenkraft som kräver en unik kompetens, förklarar Anders Johansson, insatsledare vid Jämtlands räddningstjänstförbund och samordnare för samverkan.

null
Anders Johansson, insatsledare vid Jämtlands räddningstjänstförbund och samordnare för samverkan. Foto: Victor Agestam, Jämtkraft

Otydligt lagstöd

Det finns inget lagstöd för vem som ska hjälpa en vindkraftstekniker vid allvarlig sjukdom eller skada på hög höjd. Även om Räddningstjänst och Ambulans har räddningsansvar så har Ambulansen inte utrustning och kunskap för höghöjdsräddning och Räddningstjänsten larmas inte vid sjukdomsfall, bara vid olyckor som är livshotande eller om någon till exempel är fastklämd.

– Det har länge varit oklart hur långt vi själva bör utbilda våra vindkraftstekniker och vad räddningspersonalen kan göra. I och med det här samarbetet med räddningstjänsten vet vi att det finns kompetens och hjälp att få, berättar Ulf Hansson, projekt- och HSE-samordnare (Health, Safety, Environment) på Statkraft.

Vindkraftsaktörerna förväntas rädda sin personal men vid svårare sjukdomsfall eller skada är det i många fall för få medarbetare på plats för att kunna undsätta och ta hand om den drabbade på ett bra sätt.

– Även om vindkraftsteknikerna är utbildade i kamraträddning är Räddningstjänsten mycket snabbare och mer erfarna. Avancerad Räddningsgrupp blir en trygghet för vindkraftsteknikerna, säger Daniel Ejestam, Vestas områdeschef för Vindkraft Service i Jämtland.

null
Brandmannen Marcus Wassdahl går igenom övningsscenariot med insatsledare Anders Johansson. Victor Agestam, Jämtkraft

Övning Hammarforsen

Den första skarpa övningen tillsammans skedde i 23 graders kyla vid Hammarforsen, Hammarstrand i Jämtland. En allvarligt skadad person skulle räddas från hög höjd. Brandmannen Markus Wassdahl ledde räddningsstyrkan på plats.

– Det känns riktigt bra att vi äntligen är i gång med samarbetet! Det är väldigt bra och nyttigt att få öva skarpt tillsammans, säger Markus Wassdahl.

Han har tillsammans med kollegan Mikael Söderström drivit frågan om ökad kompetens inom avancerad räddning hos Räddningstjänsten.

– Samarbetet ökar tryggheten för oss som är med i samarbetet men också för allmänheten. Att vi lär oss mer och blir kunnigare inom avancerad räddning på höjd och djup har alla nytta av i förlängningen. Kunskapen har vi ju med oss i alla våra räddningsuppdrag. Det blir helt enkelt win-win för alla, säger Markus Wassdahl.

Räddningsövning i vindkraftparkerna har varit ett återkommande inslag i Vasa Vinds förebyggande arbete med hälsa och säkerhet. Detta har skapat en trygghet både vad gäller rutiner och kommunikation i händelse av nödsituation. Tidigare har dialog och övningar hållits tillsammans med den lokala Räddningstjänsten, vilket nu även höjs en nivå i och med samverkan.

Den nya gruppen för avancerad räddning sätts i drift den 1 januari 2024.

null
”Samarbetet och de gemensamma övningarna bidrar till en större förståelse för varandras verksamheter, vilket är väldigt värdefullt”, Erika Dahlin, drift- & underhållschef vindkraft Statkraft. ”Som regional vindkraftsaktör borde det vara obligatoriskt att vara med i det här samarbetet”, Ulf Hansson, projekt- och HSE-samordnare, Statkraft. Victor Agestam, Jämtkraft

En ny branschstandard – fler välkomnas!

I dagsläget finns inget liknande helhetstänk någon annanstans i landet.

– Vi välkomnar fler aktörer i det här arbetet. Ju fler vi är som samverkar desto större spridning av kunskap och fler tekniker får samma säkra arbetsförhållanden. Bara i vår region finns många fler vindkraftsaktörer som skulle kunna haka på vårt initiativ för att ytterligare säkra sina medarbetares arbetsmiljö, säger Jens Skoglund, avdelningschef för Vind- och Solkraft på Jämtkraft.

Förutom övningsverksamheten tillsammans med räddningstjänsten tas även en ny branschstandard fram på vilken typ av information och utrustning som bör finnas på en vindkraftpark.

– Vi som är med i det här samarbetet tar på oss ledartröjan och skapar en ny branschstandard kring säkerhet för vindkraftstekniker, säger Jens Skoglund.

Fakta:

Initiativtagare: Statkraft, Vestas, Vasa Vind och Jämtkraft

Räddningstjänst: Jämtlands räddningstjänstförbund, kommunförbund med Jämtlands läns kommuner.

När: Räddningstjänstens Avancerad Räddningsgrupp sätts i drift den 1 januari 2024

Regionen vs Räddningstjänstens uppdrag.

Larmsituationer: Vid nödsituationer larmas alltid 112 för akut hjälp och aktuell räddningsstyrka mobiliseras utifrån inträffad händelse.

Regionens roll: Vid sjukdom eller skada har Regionen (Ambulansen) huvudansvar att vårda och transportera till vårdinrättning.

Räddningstjänstens roll: Räddningstjänst larmas vid allvarliga situationer, exempelvis att en vindkraftstekniker är fastklämd eller när det finns fara för liv. Genom specifika avtal stödjer Räddningstjänsten också Regionen genom att transportera drabbade till farbar väg, särskilt när terrängfordon krävs för att nå och rädda personer.

Bilder

Under övningen firades den skadade (en docka) på en bår via en travers från hög höjd till marken för vidare transport.
Under övningen firades den skadade (en docka) på en bår via en travers från hög höjd till marken för vidare transport.
Anders Johansson, insatsledare vid Jämtlands räddningstjänstförbund och samordnare för samverkan.
Anders Johansson, insatsledare vid Jämtlands räddningstjänstförbund och samordnare för samverkan.
Brandmannen Marcus Wassdahl går igenom övningsscenariot med insatsledare Anders Johansson.
Brandmannen Marcus Wassdahl går igenom övningsscenariot med insatsledare Anders Johansson.
”Samarbetet och de gemensamma övningarna bidrar till en större förståelse för varandras verksamheter, vilket är väldigt värdefullt”, Erika Dahlin, drift- & underhållschef vindkraft Statkraft.  ”Som regional vindkraftsaktör borde det vara obligatoriskt att vara med i det här samarbetet”, Ulf Hansson, projekt- och HSE-samordnare, Statkraft.
”Samarbetet och de gemensamma övningarna bidrar till en större förståelse för varandras verksamheter, vilket är väldigt värdefullt”, Erika Dahlin, drift- & underhållschef vindkraft Statkraft. ”Som regional vindkraftsaktör borde det vara obligatoriskt att vara med i det här samarbetet”, Ulf Hansson, projekt- och HSE-samordnare, Statkraft.