Under helgen har det kommit stora snömängder. Gå inte nära eventuellt lågt hängande ledningar eller träd som fallit mot ledningar, ring och felanmäl det på 063-14 92 00.

Avbrottskarta
Kvällsbelysning över Storgatan i Östersund en vinterdag i början av 1900-talet.

Vår historia

De första elektriska gatulysena tändes 1889 i Östersund. Det var då föregångaren till Jämtkraft, Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, startade upp i liten skala.

Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag grundades 1889 och jobbade då i första hand för att få el till belysning. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala staden.

Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Östersunds första kraftstation var ångdriven, vedeldad och låg vid hamnen i den byggnad som nu kallas Glashyttan.

Snabb elektrifiering i norr

Elektrifieringen gick betydligt snabbare här i Jämtland än i södra Sverige. Främst tack vare de många vattendragen. 1924 fanns 87 kraftstationer i länet, varav 72 små bygdekraftverk. Utöver det fanns ett 40-tal elföreningar av skiftande storlek. Små elföreningar fanns även i Östersunds utkanter, till exempel i Lugnvik, Lillänge, Odenskog och på Frösön. Dessa slogs efterhand samman med Östersunds Elektriska AB, senare Jämtkraft.

Kommunerna ägare sedan 70-talet

1974 blev Åre, Krokom och Östersunds kommuner huvudsakliga ägare i Jämtkraft. Den tidens anda speglas även i de förutsättningar som sattes upp för Lokalpriset. Det blev ett pris som skulle ge något tillbaka till medborgarna. 

En viktig förutsättning för att kunna hålla låga elpriser har hela tiden varit en hög andel egenproducerad förnybar el.

Jämtkrafts historia i filmformat.