Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Två händer håller en gammal elmätare

Byte till nya smarta elmätare

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Arbetet sker successivt och totalt ska över 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.

I maj 2023 hade majoriteten av Jämtkrafts elnätskunder, drygt 50 000, fått nya digitala elmätare.

Bytet av elmätare är ett regeringsbeslut om nya funktionskrav som syftar till att stärka kundens ställning på elmarknaden. Det är ett stort nationellt projekt där sammanlagt 5 miljoner elmätare ska bytas ut successivt fram till år 2025.

I Jämtkrafts elnät ska 60 000 elmätare för privat- och företagskunder bytas ut fram till år 2025. Mätarbytet sker områdesvis och när vi närmar oss ditt område meddelas du via post. 

Mätarbytet i korta drag

  • Vi skickar ett vykort med information till dig cirka en vecka innan vi påbörjar mätarbytena i ditt område.
  • Arbetet utförs av Jämtkrafts egen personal eller inhyrda entreprenörer.
  • Under bytet kommer vi att bryta strömmen i cirka 15-30 minuter. Vi ringer alltid på först för att kontrollera om det går bra att bryta strömmen. 
  • Om elmätaren sitter tillgänglig utanför din bostad behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Sitter däremot elmätaren inne i din bostad behöver en vuxen person över 18 år släppa in oss. Är ingen hemma när vi kommer kontaktar vi dig för att boka in en tid. Det är tyvärr inte möjligt att boka tid på förhand.
  • Den nya elmätaren placeras på mätartavlan och nära den sätts en antenn upp eftersom de nya mätarna kommunicerar via radio. Om mätaren sitter i ett mätarskåp sätts antennen på utsidan av skåpluckan.
  • Vi sätter upp ett mätarkort vid elmätaren som visar att vi har gjort mätarbytet och när.
  • Information om nytt elmätarnummer och mätarställning kommer på nästa faktura.
  • Mätarbytet ingår i elnätsavgiften.

Mätarskåp med antenn

Frågor och svar