Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Vattenkraftverk i Handöl

Elens ursprung

All el du köper av oss på Jämtkraft kommer från 100% förnybara energikällor. Diagrammen visar ursprunget för den el vi sålt i Sverige under 2023 och du ser fördelningen mellan olika energikällor.

Elavtal till privatpersoner och företag

I alla våra elavtal, såväl till privatpersoner som företag, ingår 100% förnybar energi. I den förnybara mixen ingår el från sol, vind, vatten och skog.

Fördelning av energikällor

 • Förnybara energikällor 100%
  • Vattenkraft 46,2%
  • Vindkraft 37,4%
  • Biomassa 16,3%
  • Sol 0,1%
 • Kärnkraft 0%
 • Fossila energikällor inklusive torv 0%
  • CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Energimix förnybara energikällor

Här ser du Jämtkrafts energimix av förnybara energikällor.

Avtal med tillval

Har du gjort ett tillval till ditt elavtal för att få enbart vindkraft eller genom Bra Miljöval bidra till miljöprojekt så garanterar vi att all el du använder har producerats i ett vindkraftverk eller i en anläggning som uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval.

Fördelning av energikällor

 • Förnybara energikällor 100%
 • Kärnkraft 0%
 • Fossila energikällor inklusive torv 0%
  • CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Den nordiska elmixen – Residualmixen

Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se fördelningen mellan olika energikällor och den miljöpåverkan som den totala elproduktionen i Norden medför, den så kallade residualmixen.

Ursprungsgarantier

Hur kan du veta att just din el kommer från förnybara energikällor? Jo, när du har ett elavtal med Jämtkraft köper vi in ursprungsgarantier från förnybara produktionskällor för den mängd el du använder. För varje kilowattimme el köper vi in lika många ursprungsgarantier. På det sättet bidrar du till att den totala energimixen kommer att innehålla mer förnybar energi.

För att garantera elens ursprung utförs revisioner en gång per år av en auktoriserad revisor. Vid revisionen redovisas anskaffad energi kontra såld energi.

Här kan du läsa det senaste intyget.

Mer information om ursprungsmärkning av el hittar du hos Energimarknadsinspektionen. Du kan också läsa mer hos Energimyndigheten.