Lokalpriset

Utan att behöva engagera dig och hålla koll på de dagsaktuella elpriserna får du med Lokalpriset ett långsiktigt bra elpris. Det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men du undviker på samma sätt de högsta topparna då elpriset på marknaden stiger. Resultatet blir ett stabilt, tryggt och bekymmersfritt elavtal som sett över de senaste åren haft ett lägre pris över tid jämfört med det rörliga elpriset. Och elen du får är såklart alltid 100 % förnybar.

Bara för dig som bor här

Med Lokalpriset har du som bor i någon av Jämtkrafts ägarkommuner Åre, Krokom eller Östersund rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme. Det ska löna sig att handla lokalt.

Motsvarande elavtal för dig som bor utanför ägarkommunerna kallar vi för Jämtpriset.

Så funkar det

Lokalpriset är ett så kallat förvaltat elpris. Det funkar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för kundernas framtida förbrukning, för att säkra upp ett stabilt elpris för kunderna.

Resultatet blir ett stabilt och långsiktigt bra pris där man slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i dessa avtal gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden som vi nu ser exempel på. Men på samma sätt kommer man alltså som förbrukare heller inte följa med i de värsta prisökningarna på marknaden.

Sett över de senaste åren har förvaltat elpris över tid varit lägre än det rörliga elpriset.

Teckna Lokalpriset

Jämförelse Lokalpris och rörligt pris

Här kan du jämföra Lokalpriset med det rörliga elpriset, de senaste månaderna och snittpriserna för de senaste åren.

I grafen ovan ser du snittpriser per år för elområde 2, öre/kWh inklusive moms. (Energiskatt ingick till och med 2018-01-01)

I grafen ovan ser du priserna per månad för elområde 2, öre/kWh inklusive moms.

SNE_PIL

SNE_PIL