Framtidssäkring av strömförsörjning till Östersund

Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kV kraftledning på sträckan från Midskog till Verksmon, Östersund. Detta för att framtidssäkra strömförsörjningen till Östersund.

elledningar

I dagsläget finns en 130 kV kraftledning från Midskog till Verksmon. Den nya kraftledningen ska fördubbla överföringskapaciteten med en ny ledning parallellt med befintlig ledning.

Inom kort kommer vi att göra klart stråkutvärderingen och fatta beslut om vilken sida som är lämpligast för breddning av kraftledningsgatan, utifrån den information vi fått in. I samband med detta färdigställer vi även miljökonsekvensbeskrivningen som skickas in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med en koncessionsansökan.

Samråd och kartor

Den 19:e september 2014 hölls ett samrådsmöte i Bringåsen, där vi informerade om projektet, svarade på frågor och tog in synpunkter till beslutsunderlaget. Protokoll från samrådet, samt underlag och kartor hittar du här på sidan: Dokument och kartor.

Uppdaterat samrådsmöte

Jämtkraft Elnät AB planerar nu att gå vidare i projektet, men då det gått något år sedan det senaste mötet avser Jämtkraft att hålla ett nytt uppdaterat samrådsmöte där vi informerar om projektet och ett ytterligare alternativ på ledningssträcka presenteras. Dokument rörande kompletterande samrådsunderlag hittar du under "Uppdaterade dokument".

Uppdaterat samrådsmöte hölls under 2015 och koncessionsansökan lämnades in den 5 oktober 2015. Beslut väntas under 2017.

Beslut 

Beslut för koncession meddelades av Energimarknadsinspektionen november 2017. Nästa steg är att ledningen ska projekteras och kontakt med markägare kommer att tas under 2019. Datum för byggstart är i dagsläget inte beslutat.