Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Närbild på elnätskablar.

Felsökning i elkablar

Med hjälp av vår mätbuss kan vi snabbt lokalisera fel i elkablar och vi kan också reparera kabelskador.

Vi utför felsökningar i låg- och högspänningskabelnät från 0,4–40 kV. Vi kan även erbjuda reparationer av kabelskador.

Kontakta oss på 063-14 90 00 för prisinformation.