Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Jämtkraft Elnät framtidssäkrar elnätet mellan Verksmon och Lugnvik

Jämtkraft Elnät framtidssäkrar elnätet mellan Verksmon och Lugnvik

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från Verksmon till Lugnvik. Syftet är att framtidssäkra elnätet i området för ökad kapacitet.

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från en ny stamnätsstation i Verksmon till ny stamnätsstation i Lugnvik utanför Östersund i Jämtlands län. Även en alternativ stationsplacering i Lugnvik utreds. Ledningens syfte är att säkerställa att det finns tillräckligt med el i området för samhällets omställning som nu har tagit fart. Om inte ledningen byggs så kommer inte elektrifieringar i området att kunna genomföras då de befintliga 130 kV ledningarna inte räcker till kapacitetsmässigt.

Syftet är att framtidssäkra elnätet i området för ökad kapacitet

Som en effekt av Sveriges mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären sker en omställning av den industri- och transportsektorn. Omställningen av industrin bygger på teknikutveckling och elektrifiering för att uppnå klimatsmart produktion samt ökad användning av restenergier (cirkulär ekonomi) till syfte att öka resurseffektiviteten i samhället. Omställningen av transportsektorn innebär primärt en övergång till elfordon.

Elektrifieringen av industri- och transportsektorn gör att Sveriges elanvändning förväntas öka kraftigt i framtiden samtidigt som elproduktionen i Sverige och övriga Europa i allt större grad utgörs av förnybar intermittent produktion i form av vind och sol. Redan i dag finns det en effekt och kapacitetsproblematik i SE3 & SE4, och för att möta denna utveckling kommer både elnät och elproduktion att behöva byggas ut kraftigt, både i Sverige och i övriga Europa.

Med stora överskott av 100% förnybar energi i SE2 samt möjligheten att erbjuda upp mot 500MW effekt har Östersund närmast unika förutsättningar för att attrahera datacenter samt andra elintensiva industrier. I Östersund har områdena Lugnvik och Verksmon pekats ut som lämpliga platser för elintensiva industrier. Där finns ett större detaljplanelagt område där etableringen ska ske.

En förutsättning för att etablering ska kunna ske är att Jämtkraft Elnät AB erhåller alla tillstånd och kan ansluta till de nya stamnätsstationerna.

Detta samråd och efterföljande prövning omfattar enbart ledningssträckan mellan de nya planerade stamnätsstationerna, inte prövningen för de nya stamnätsstationerna.

Jämtkraft Elnät bjuder därmed in till ett avgränsningssamråd för att samråda om framtagna utredningsalternativ.

Välkommen med dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss och vi ber dig därför inkomma med dessa skriftligt via mail till: samrad@jamtkraft.se eller via post till:
Sweco, Jenny Lundberg, Box 864, 891 18 Örnsköldsvik

Du kan även kontakta oss om du har några frågor eller information som vi borde känna till: Jenny Lundberg 073-098 62 46 eller Ronny Asplund 063-14 93 48

Samrådsmöte

Jämtkraft Elnät bjuder in till samrådsmöte i form av ett öppet hus på Restaurang Arctura den 5 oktober 2022 mellan klockan 12:00 och 19:00. Det kommer att finnas möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på plats. Under samrådsmötet kommer det att bjudas på fika.

Din åsikt spelar roll!

Vi vill ha dina synpunkter senast fredag 21 oktober 2022. Vi är tacksamma om fastighetsägare som har en arrendator eller hyresgäst upplyser denne om samrådet.

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt kap 6 miljöbalken.

Hur berörs din fastighet? 

I vår kartportal kan du själv se på kartan hur din egen fastighet ligger i förhållande till de olika stråkalternativen.

Till kartportalen

I sökfältet skriver du in din fastighetsbeteckning eller din adress. Då får du se hur fastigheten berörs av ledningens olika stråkalternativ. Med hjälp av ritverktyget i verktygsfältet kan du, om du vill, rita in ditt eget förslag över ledningens sträckning. Du kan sedan spara ner din karta genom att trycka på knappen för utskrift. Skicka ditt förslag via e-post till samrad@jamtkraft.se 

Mer information om de olika stråkalternativen hittar du i samrådsunderlaget som du kan ladda ner här på sidan. Önskar du en fysisk karta över hur de olika stråkalternativen ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jenny. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan

  • Ansökan om koncession 2022
  • Förväntat beslut om koncession 2024
  • Projektering och upphandling 2024
  • Planerad byggstart Höst 2025
  • Planerad idrifttagning Höst 2027