Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En illustration över hur en energigemenskap kan se ut.

Energigemenskaper

– en möjlighet för framtidens hållbara energisystem

Energigemenskaper (EG) är ett nytt fenomen som tar energisverige med storm. Om vi föreställer oss ett villakvarter så kan en energigemenskap vara ett samarbete mellan flera hushåll som gemensamt installerar solpaneler på taket, delar på den producerade elen och lagrar överskottet i gemensamma batterier. Det gör att varje hushåll kan dra nytta av förnybar energi och minska sina individuella elkostnader samtidigt som de kan bidrar till en mer hållbar energiförsörjning lokalt.

Alla nätägare bör vara förberedda på att en energigemenskap kan dyka upp i deras nät i framtiden.

Axel Nordqvist, Jämtkraft Elnät AB.

I Sverige växer intresset för EG, även om det är mer etablerat i andra delar av EU. Genom att samarbeta kring elproduktion inom mindre områden kan potentiellt möjligheter skapas till ökad flexibilitet och avlastning av det lokala, regionala eller nationella elsystemet.

Trots det ökade intresset så identifierar rapporten flera hinder för EG i Sverige, främst relaterade till lagstiftning, skatteregler och ekonomiska faktorer som för närvarande inte gynnar skapandet av energigemenskaper. Trots detta understryks nätbolagens potentiella roll i EG:s implementering och förvaltning, samt behovet av incitament och utveckling av lagstiftning och reglering inom området om Sverige som land vill att EG ska ta fart.

Rapporten om Energigemenskaper, författad av Axel Nordqvist och Erik Thörnell från Jämtkraft Elnät AB, erbjuder en översikt av EG-konceptet. Den riktar sig särskilt till energibranschen och nyfikna individer som önskar insikter kring energigemenskapens betydelse för ett mer hållbart energisystem och hur det kan påverka elnätet. Genom att synliggöra och förklara energigemenskaper strävar rapporten att öka förståelsen för vad en energigemenskap kan vara samt hur det kan påverka Sveriges energisystem.