Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Röd solnedgång över fjällen med elledning

Jämtkraft framtidssäkrar elnätet mellan Östersem och Nyvik

Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från en ny stamnätsstation i Östersem till en ny stamnätsstation i Nyvik utanför Östersund i Jämtlands län.

Bakgrund

Syftet med den nya ledningen är att säkerställa att elbehovet i området tillgodoses. Samhället utvecklas och behovet av el ökar – Därför krävs en utbyggnad av elnätet för ökad effekt då dagens befintliga 130 kV ledningar i området inte räcker kapacitetsmässigt.

Genom att bygga ut elnätet med högre effektöverföringskapacitet blir det säkrare och mer flexibelt för framtiden. Den nya 220 kV-ledningen är en del av Jämtkraft Elnät ABs arbete att framtidssäkra områdets elförsörjning.

Jämtkraft Elnät bjuder nu in till avgränsningssamråd för att samråda om ledningssträckningar för de aktuella ledningarna.

Framtidssäkra elnätet för ökad kapacitet

Som en effekt av Sveriges mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären sker en omställning av industri- och transportsektorn. Omställningen av industrin bygger på teknikutveckling och elektrifiering för att uppnå klimatsmart produktion samt ökad användning av restenergier (cirkulär ekonomi) för ökad resurseffektivitet. Omställningen av transportsektorn innebär framförallt en övergång till elfordon.

Elektrifieringen av industri- och transportsektorn gör att elförbrukningen ökar i Sverige samtidigt som elproduktionen i Sverige och övriga Europa i allt större grad utgörs av förnybar intermittent produktion i form av vind och sol. Redan i dag finns det effekt- och kapacitetsproblematik i elområde 3 och 4 och både elnät och elproduktion måste byggas ut kraftigt både i Sverige och i Europa.

Med stora överskott av 100% förnybar energi i elområde 2 samt möjligheten att erbjuda upp mot 500MW effekt har Östersund goda förutsättningar för att attrahera datacenter och andra elintensiva industrier. En förutsättning för att etablering ska kunna ske är att Jämtkraft Elnät AB får tillstånd och kan ansluta till de nya stamnätsstationerna. 

Detta samråd och efterföljande prövning omfattar enbart ledningssträckan mellan de nya planerade stamnätsstationerna, inte prövningen för de nya stamnätsstationerna.

Samrådsmöten och samrådsunderlag

Samrådsmöte hålls i form av ett Öppet hus på Önsjöns café vid Önsjöbadet den 11 juni 2024 mellan klockan 15:00 och 20:00, samt på Restaurang Arctura den 12 juni 2024 mellan klockan 15:00 och 20:00.

Information och inbjudan till samråden kommer att annonseras i lokaltidningen samt skickas ut via brev till berörda i området. Samrådsunderlaget med kartor och stråkalternativ finns att ladda ner på den här sidan och uppdateras efterhand.

Vi vill ha dina synpunkter senast fredag 28 juni 2024

Hur berörs din fastighet? 

I vår kartportal kan du se hur din egen fastighet ligger i förhållande till de olika stråkalternativen genom att skriva in fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet.

Med hjälp av ritverktyget i verktygsfältet kan du, om du vill, rita in ditt eget förslag över ledningens sträckning. Du kan sedan spara ner din karta genom att trycka på knappen för utskrift. Skicka ditt förslag via e-post till samrad@jamtkraft.se

Mer information om ledningssträckningarna hittar du i samrådsunderlaget som du kan ladda ner här på sidan. Önskar du en fysisk karta över hur ledningssträckningarna ligger i förhållande till din fastighet, kontakta Jenny Lundberg. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Tidplan
AktiviteterNär
Ansökan om koncession 20242024
Förväntat beslut om koncession 2025 2025
Planerad byggstart Höst 2026 2026
Planerad idrifttagning Höst 20282028