Jämförelsepriser för fjärrvärme

Här kan du jämföra kostnaden för fjärrvärme mellan olika områden i Östersunds, Krokoms och Åres kommun. Typexemplen visar fjärrvärmekostnaden för småhus.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav 
(EIFS 2009:3). Priserna gäller från den 1 januari 2022. 

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL