Våra fjärrvärmepriser för villa tål att jämföras

Fjärrvärme från Jämtkraft är inte bara tryggt och enkelt. Det är också ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Vi har gjort en jämförelse av kostnaden för fjärrvärme, bergvärme, pellets och elpanna i vårt nätområde.

Jämför fjärrvärmepriser för villa med bergvärme och elpanna.

Klicka på ditt område så kan du se hur fjärrvärmen står sig i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Vi har gjort prisjämförelsen utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning.

Om du redan har fjärrvärme i ditt hus och funderar över kostnaden för din befintliga anläggning så ska du titta på den andra stapeln från vänster. Där har vi räknat bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, alltså den ljusblå delen av stapeln.

 

Hur har vi räknat i prisjämförelsen?

I tabellen ser du de källor och uppgifter vi använt för att göra prisjämförelsen.

Fjärrvärmepris Jämtkrafts fjärrvärmepris 2014
Elpris 40 öre/kWh (87,05 inklusive rörlig nätavgift, skatt och moms)
Pelletspris Profus utredning om fjärrvärmens konkurrenskraft 2012
Ränta 3,80 % 
COP värmepump Profus utredning om fjärrvärmens konkurrenskraft 2012 (högtemperatursystem)
Investering bergvärme 155 000 kr
Investering fjärrvärme 52 000 kr
Avskrivningar 15 år på samtliga

I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.

Frågor kring kostnader för fjärrvärme?

Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med oss på 063-14 90 00 eller mejla till info@jamtkraft.se.