Jämför fjärrvärme med bergvärme, pellets och elpanna

Fjärrvärme är inte bara tryggt och enkelt. Det är också ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Vi har gjort en jämförelse av kostnaden för fjärrvärme, bergvärme, pellets och elpanna i vårt nätområde.

jämför fjärrvärmepriser för villa med bergvärme och elpanna.

Klicka på ditt område så kan du se hur fjärrvärmen står sig i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Prisjämförelsen är gjord utifrån att du står inför valet att investera i en ny anläggning.

Om du redan har fjärrvärme i ditt hus och funderar över kostnaden så ska du titta på den andra stapeln från vänster. Där har vi räknat bort kapitalkostnaden för fjärrvärme, den ljusblå delen av stapeln.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Så har vi räknat i prisjämförelsen

I tabellen ser du de källor och uppgifter vi använt för att göra prisjämförelsen.

Fjärrvärmepris Jämtkrafts fjärrvärmepris 2020
Elpris 45 öre/kWh (1,0625 kr/kWh inklusive
rörlig nätavgift, skatt och moms)
Ränta 2 procent
COP årsvärmefaktor värmepump 3,3
Investering bergvärme 173 000 kronor
Investering fjärrvärme 52 000 kronor
Avskrivningar 20 år på samtliga

I energipriset för bergvärme och elpanna ingår merkostnader för högre mätarsäkring på elnätet.

Har du frågor kring uträkningen eller något annat som rör kostnaden för fjärrvärme? Ta gärna kontakt med oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.