Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

Prisdialogen för fjärrvärme

Jämtkraft är med i Prisdialogen sedan år 2014 för att ge våra kunder insyn och möjligheter att påverka hur vi sätter våra priser. Vi vill att ni ska känna att ni har bättre koll och att ni har förtroende för vår prissättning, helt enkelt.

Nya priser 2024

Under Prisdialogen genomförs just nu kundmöten där vi presenterar kommande prisändringar. Första kundmötet genomfördes den 2 juni 2023 och efter det andra mötet som hålls den 5 september kommer prisändringsunderlaget presenteras och skickas ut till kunder.

Så fungerar prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning.

På samrådsmöten går vi som fjärrvärmeleverantör igenom vår prissättningspolicy och vilka faktorer som påverkar våra prisändringar. Sedan presenterar vi förslag till en prisändringsmodell som bland annat innehåller prisändringar för nästa år och prognoser för de två år som kommer. Som kund har du möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och upplägg.

Prisändringsmodellen och protokollet från samrådsmötet, tillsammans med eventuella synpunkter, skickar vi sedan till Prisdialogens kansli. Styrelsen för Prisdialogen tar därefter ställning till prisändringsmodellen och beslutar om vi får fortsatt medlemskap i Prisdialogen.