Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
En villa med solceller monterade på taket

Solen är tillbaka – hög tid för solceller

Våren närmar sig och solen tittar fram, priserna på el är högre än vanligt och allt fler fundera på att skaffa en egen solcellsanläggning för att producera egen el och sälja den el som hushållet inte förbrukar. Efterfrågan på solcellsanläggningar är stor och det är klokt att planera i tid.

Stort intresse för solceller

Det finns en tydlig ökande trend av antalet solcellsanläggningar i Sverige. Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar, en ökning med 46 % jämfört med 2020. Solcellsanläggningarna producerade under 2021 ungefär 4 % av de svenska hushållens elanvändning under ett år.

– Just nu är intresset för solceller stort och elpriset är en väldigt viktig faktor, säger Fredrik Svartengren, chef för enheten för elproduktion och samhälle på Energimyndigheten. Rent generellt är det en fråga om lönsamhet Det tidigare statliga investeringsstödet och det nuvarande gröna avdraget bidrar såklart till ökningen.

Förbruka mindre och sälj mer

När solcellerna är installerade och producerar hemgjord el så lönar det sig fortfarande att tänka på sin förbrukning. Den eventuella överproduktion som solcellerna har kan säljas till oss och på så sätt sänka elräkningen ytterligare. Läs mer om våra produktionsavtal för solceller.

Långa leveranstider – men tänk långsiktigt

Den stora efterfrågan av solceller i kombination med komponentbrist har skapat långa leveranstider, det kan röra sig om upp till 12 månader enligt vissa leverantörer. Att installera solceller är en investering för framtiden säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, hon tycker inte att man ska ha för bråttom.

– Att skaffa en solcellsanläggning som privatperson är en ganska stor investering och kostnaden kommer initialt, säger Anna Werner. Tanken är ju att solcellerna ska sitta där länge och ju fler år, ju mer tjänar du på investeringen och ju större klimatnytta gör den. Så tänk långsiktigt.

Tips om solceller

Om du vill installera en privat solcellsanläggning finns det några saker att tänka på:

  • Ditt energibehov: Innan du installerar solceller är det viktigt att du förstår din energiförbrukning. Detta hjälper dig att bestämma hur stor anläggning du behöver och hur mycket energi den kan generera. Kolla även upp huvudsäkringens kapacitet.
  • Överskottsproduktion: Du kan välja att sälja eller spara din överskottsproduktion. Två smarta sätt att få ännu större nytta av dina solceller. Läs om våra solcellsavtal här!
  • Välj rätt plats: Placeringen av din solcellsanläggning är viktig. Du bör se till att den placeras på en plats där den kan få maximalt med solljus. Solpaneler fungerar bäst när de är riktade mot söder och inte har några skuggor från träd eller byggnader. Se till att ditt tak är i gott skick om du ska installera solcellerna på ditt hus.
  • Undersök dina finansieringsalternativ: Solcellsanläggningar kan vara en dyr investering, men det finns olika finansieringsalternativ som kan göra det mer överkomligt. Det kan vara värt att undersöka olika finansieringsalternativ och se vad som fungerar bäst för din ekonomiska situation.
  • Solcellernas kvalitet: Det är viktigt att du väljer solceller av hög kvalitet för att säkerställa att de kommer att fungera effektivt och pålitligt under många år. Kontrollera solcellernas effektivitet och garantier och att de fungerar i dina specifika förhållanden
  • Installatörens kompetens: Att installera solceller kräver specialiserad kompetens och erfarenhet från montörerna. Välj en installatör med certifierade montörer och som har erfarenhet av att installera solceller. Kolla även upp leveranstiden och vad ditt avtal säger.
  • Tillstånd och regler: Innan du beställer solceller bör du kontrollera om det krävs några tillstånd eller bygglov från din kommun eller myndighet. Du kan också behöva överväga eventuella lokala regler för solceller, till exempel krav på avstånd till grannar eller byggnadsregler.
  • Stöd och bidrag: Sedan två år finns ett grönt avdrag för installation av grön teknik. Riksdagen höjde avdraget för installation av solceller till 20 % av kostnaden för arbete och material från 2023. Det finns även ett skatteavdrag på 50 % för installation av lagring av egenproducerad el.