Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan

Höga toppar i Åre sågas med hjälp av helikopter

Träden står kvar medan toppar och grenar som riskerar att falla över elledningen kapas med hjälp av helikopter. På så sätt skyddas både elledning och mark. Att träden blir kvar är nödvändigt för att binda jordmassorna i terrängen kring skidsystemet som ofta är brant och svårtillgänglig.

Sågklingorna hänger på en stång under helikoptern. Två horisontellt monterade sågklingor används för underhåll av träd närmast ledningen.

Från marken kan det vara svårt att komma åt kvistar som är högt ovanför luftlinjen. Röjningen är effektiv, den går snabbt och man kommer åt alla grenar.