Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En röd brandvarnare som hänger på en grå vägg

Brinnande aktuellt om batterier

Vilken brandutrustning bör du ha hemma, hur hanterar du ett antänt batteri och vad ska du göra om elden inte går att stoppa? Ta det säkra före det osäkra och följ expertens bästa tips.

Rätt saker på rätt plats

Joakim Jonsson är elexpert på Brandskyddsföreningen. Enligt honom går det att minska risken för elbränder genom att se till att elanläggning och alla anslutna elprodukter är hela, samt att utrusta hemmet med brandvarnare, brandfiltar och pulversläckare. En brandsläckare på sex kilo per våningsplan rekommenderas. Det är också en god idé med en spisvakt, en timer för spisen.

– Spisen är den mest förekommande orsaken till bänder i hemmen, på grund av den mänskliga faktorn, berättar Joakim.

Om olyckan är framme

Vad ska du då göra om olyckan varit framme och en brand uppstått? Joakim menar att det är kunskap och den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du ska agera. Om du bedömer att elden kan släckas ska du använda en brandsläckare och sikta mot brandhärden, inte mot lågorna.

– Pulversläckare är lätta att använda, klarar alla olika typer av bränder och har en bra räckvidd. De är inte frostkänsliga och passar därför att förvaras både utomhus och i fordon. Släckmedlet leder inte ström och är därför godkända för släckning av bränder i elektrisk utrustning.

Hantera antända batterier

Det går däremot inte att släcka bränder i litiumjonbatterier eller liknande uppladdningsbara batterier där cellerna har antänts. Här handlar det i stället om att försöka kyla ner de omgivande cellerna i batteripacket och förhindra att även de antänds, menar Joakim.

– Det effektivaste kylmedlet är mängder av vatten. Produkter med batterier som ryker eller har en onormalt hög värmeavgivning ska man alltid försöka ta utomhus, utan att utsätta sig själv eller andra för fara.

Om branden inte går att stävja ska du först och främst varna alla som påverkas, ta dig ut så snabbt du kan, stänga alla dörrar bakom dig, larma 112 och möta räddningstjänsten, berättar Joakim.

– Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken. Nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan.

Efter branden

Om en eventuell brand har orsakat skador på fastighet eller omgivande miljö ska du i första hand kontakta försäkringsbolaget.

– Men låt oss säga att det är en mobilladdare som brunnit. Du har lyckats släcka elden eller låtit laddaren brinna klart och fått den utanför bostaden. Då kan det vara bra att kontakta Elsäkerhetsverket för eventuell vidare utredning av produkten, säger Joakim Jonsson.

Så använder du en pulversläckare:

  1. Dra ut säkringen vid handtaget och lossa slangen.
  2. Håll ett lagom avstånd från branden och huka dig ner för att undvika röken som stiger.
  3. Du kan släpa brandsläckaren i slangen, men se till att den står upp rakt när du ska använda den.
  4. Tryck ner handtaget och spruta på branden, sikta mot basen av lågorna.
  5. Om det bildats mycket giftig rök eller om det brinner kraftigt – utrym och stäng dörren bakom dig. Undvik onödiga risker.

Så använder du en brandfilt:

Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, helst i eller nära köket eftersom det är där många bränder startar. När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den i stället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, stryk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.

Källa: brandskyddsforeningen.se

Joakim Jonsson, elexpert på Brandskyddsföreningen