Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Åskan slår ner i bakgrunden

Med dunder och brak

Sommaren för med sig en ökad risk för åskoväder, vilket kan orsaka skador på elektronik och elanläggningar i våra bostäder. Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket vet hur du skyddar dig och dina elektriska prylar.

Vi går sakta mot sommar och förhoppningsvis en eller annan värmebölja. Men snabba temperaturväxlingar kan som bekant leda till ett eller annat åskoväder, vilket i sin tur kan orsaka skador i bostäder och på elprodukter. När åskan går är det extra viktigt att tänka på elsäkerheten, även om det inte blixtrar i din omedelbara närhet. Enligt Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket, kan energin från ett åsknedslag ledas förvånansvärt långt.

– Energin tar alltid den lättaste vägen. Om åskan slår ner i en luftburen elledning på landet kan blixten ledas åtskilliga kilometer. Vattenledningar kan också leda energin, men slår blixten ner direkt i marken kommer den inte lika långt, så länge det inte är fuktigt. Tätbebyggda områden fungerar bättre, för där är ledningarna korta och det finns fler transformatorstationer emellan, säger Per.

Dra ur stickpropparna

För att skydda dina elprodukter är det en god idé att installera ett överspänningsskydd, men de lämnar aldrig några garantier. Skyddet är bra om åskvädret är på avstånd, men vid ett blixtnedslag i närheten är det tveksamt om det hjälper.

Enligt Per Samuelsson ska du först och främst dra ut stickproppar och lägga dem en meter från väggen. Samma sak gäller för eventuella nätverks- och antennkablar.

– Man blir förvånad av vilka vägar blixtenergin kan ta. Det finns exempel när åskan slagit ner i ett plåttak och gått genom rör och spikar och fått tag på elledningar på insidan av väggen, berättar han.

Titta, lyssna och lukta

Om du misstänker att åskan slagit ner i närheten men är osäker på om din egendom tagit skada, då är ett första steg att helt enkelt titta, lyssna och lukta.

– Om elektronisk utrustning luktar bränt, ryker, knäpper eller knastrar ska man kontakta en elinstallatör och göra en besiktning. Fel i elkablarna i väggarna kan man inte se själv, men en installatör kan alltid göra en mätning, säger Per och påminner också om att hålla koll på säkringarna när åskan går.

– Säkringarna skyddar inte mot åska, men det händer att en säkring går. Om det sker oförklarligt och upprepade gånger efter ett åskväder kan det vara skador på elkablar i väggarna eller i en elprodukt. Då bör man kontakta en reparatör eller installatör.

Skydda dig själv

Vid åska ska du förstås undvika öppna ytor, inte spela golf, inte stå i duschen eller befinna dig på sjön, men var är det egentligen bäst att vara? Är bilen den säkraste platsen eller är det en seglivad myt? Det verkar så. Stängda fordon är i allmänhet säkra, men fönster och andra ytor som inte är av metall minskar säkerheten. Dessutom har däcken ingen skyddande effekt, vilket brukar vara ett argument för att ”fly” ut till bilen. Blixten har färdats hundratals meter genom luften och hejdas inte av bilens däck.

– Det är bättre att sitta i bilen än att vara utomhus, men det bästa är att hålla sig inomhus och inte sitta för nära en yttervägg. Man ska aldrig lita på åskan, även om det kan vara ett vackert skådespel på avstånd.

Går åskan? Tänka på detta:

  • Sök dig inomhus.
  • Dra ur sladdar till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i fast telefon. Mobiltelefoner är okej så länge de inte laddas.
  • Använd inte datorer med strömsladden i.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
  • Tänk på att inte vara på öppna fält, i närheten av kraftledningar eller på öppet vatten.
  • Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström.
  • Vänta även med att duscha eller bada inomhus.

Källa: elsakerhetsverket.se

Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket