Sälj ditt överskott av solenergi

Du som producerar egen el kan antingen göra det enbart för ditt eget behov eller för att sälja hela eller delar av produktionen.

Solpaneler

Mikroproduktion

Om man under ett år producerar lika mycket energi som man gör av med eller mindre kallas det för mikroproduktion. Om du vill börja med mikroproduktion behöver du bara kontakta ditt elnätsföretag för att ansluta din produktion till elnätet.

Småskalig producent

En småskalig producent är den som producerar mer el än vad man använder och sedan säljer elen till ett elhandelsföretag.

Om du vill bli en småskalig producent kan Jämtkraft köpa ditt överskott av el. För att vi ska kunna göra det behöver du:

  • Vara elhandelskund hos Jämtkraft.
  • Ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag.

Är du intresserad av ett produktionsavtal för solceller? Fyll i intresseanmälan. Du kan även ringa oss på 063-14 90 00 eller mejla till info@jamtkraft.se.