Vi köper ditt överskott av solelsproduktion

Du som producerar egen el kan antingen göra det enbart för ditt eget behov eller för att sälja hela eller delar av produktionen.

Mikroproduktion

Om man får ut mindre el ur sin anläggning än vad man använder under ett år kallas det mikroproduktion. Om du vill börja med mikroproduktion behöver du bara kontakta ditt elnätsföretag för att ansluta din produktion till elnätet.

Småskalig producent

En småskalig producent är den som producerar mer el än vad man använder och sedan säljer elen till ett elhandelsföretag.

Om du vill bli en småskalig producent kan Jämtkraft köpa ditt överskott av el. För att vi ska kunna göra det behöver du:

  • Vara elhandelskund hos Jämtkraft.
  • Ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag.

Intresserad av produktionsavtal?

Är du intresserad av ett produktionsavtal för solceller? Fyll i intresseanmälan för produktionsavtal eller ring oss på 063-14 90 00.