Varning för bedrägeriförsök: Just nu får vi samtal från kunder som blivit uppringda från ett 08-nummer där avsändaren utger sig för att komma från Jämtkraft. Vi ber dig att vara observant och påminner om att vi:

  • Alltid ringer från ett 063-nummer
  • Aldrig ringer upp och ber dig godkänna något med BankID
Läs mer om bedrägeriförsök

Om webbplatsen jamtkraft.se

Jamtkraft.se är Jämtkraftkoncernens gemensamma webbplats. Vi arbetar för att du ska få en så bra upplevelse och service som möjligt när du besöker vår webbplats.

Upphovsrätt

Du får citera och använda texter från webbplatsen, förutsatt att källa anges och att materialet används i informationssyfte (för journalistiskt eller privat bruk). Webbplatsens bilder är copyrightskyddade. Texter, bilder, filer och illustrationer på webbplatsen får inte laddas ned och användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Jämtkraft.

Du får gärna länka till vår webbplats, men låt då länken till oss öppnas i ett nytt fönster. 

Tillgänglighet

Jämtkraft AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur jamtkraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jamtkraft.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ned på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter för att beskriva bildens innehåll. 
  • Vissa grafer, tabeller och illustrationer är ej responsiva och saknar förklarande text.
  • Vissa filmer saknar beskrivning i text.

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Problem med tredjepartslösningar

  • Avbrottskartan vi använder är en tredjepartslösning som har vissa tillgänglighetsbrister. 

Hur vi testat webbplatsen

Funka gjorde en oberoende granskning av jamtkraft.se den 2 februari 2020 och åtgärder vidtogs enligt granskningens utlåtande. Granskningen låg även till grund i arbetet med en ny webbplats som lanserades vid årsskiftet 2022/2023.

Granskningsrapport – uppdaterades senast den 23 september 2020.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Beskriv brist eller brister*

Skriv dina tips på hur vi kan bli bättre
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i din e-postadress