Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Om webbplatsen jamtkraft.se

Jamtkraft.se är Jämtkraftkoncernens gemensamma webbplats. Vi arbetar för att du ska få en så bra upplevelse och service som möjligt när du besöker vår webbplats.

Upphovsrätt

Du får citera och använda texter från webbplatsen, förutsatt att källa anges och att materialet används i informationssyfte (för journalistiskt eller privat bruk). Webbplatsens bilder är copyrightskyddade. Texter, bilder, filer och illustrationer på webbplatsen får inte laddas ned och användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Jämtkraft.

Tillgänglighet – jamtkraft.se ska vara till för alla

Jämtkraft AB står bakom jamtkraft.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna förstå och använda vår webbplats, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som kan behövas. Här beskriver vi hur jamtkraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från jamtkraft.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa bilder har felaktigt beskriven alternativ-text för att beskriva bildens innehåll.
  • Vissa diagram och illustrationer saknar förklarande text.
  • Vissa filmer saknar beskrivning i text.
  • Vi har dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du behöver hjälp att få till dig sådan information är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
  • Det finns ingen visuell webbplatskarta tillgänglig på webbplatsen.
  • En del länktexter brister i sin utformning vilket gör det svårt att veta vart de leder.
  • Avbrottskartan vi använder är en tredjepartslösning som har vissa tillgänglighetsbrister.

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Så har vi testat webbplatsen

Kontinuerliga tillgänglighetskontroller
Internt använder vi verktyget Siteimprove i vårt dagliga arbete för att upptäcka brister och åtgärda dem. Vi gör även tillgänglighetskontroller med hjälp av Google Lighthouse, där senaste kontrollen gjordes i oktober 2023.

Oberoende granskningar
Den 2 februari 2020 gjorde Funka en oberoende granskning av jamtkraft.se. Granskningen låg till grund i arbetet med vår nuvarande webbplats.

Granskningsrapport – uppdaterades senast den 23 september 2020.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Beskriv eventuella brister i tillgängligheten på webbplatsen och/eller ge förslag på hur vi kan bli bättre
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i din e-postadress