Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till oss på Jämtkraft.

De vanligaste frågorna

Elavtal

 • Hos oss kan du välja mellan förvaltat elavtal eller rörligt elavtal.

  Jämtpriset är ett så kallat förvaltat elavtal. Det funkar så att Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för kundernas framtida förbrukning, för att säkra upp ett stabilt elpris för kunderna.

  Resultatet blir ett stabilt och långsiktigt bra pris där man slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i dessa avtal gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer man alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden.

  Lokalpris Välj mellan Portföljförvaltat elavtal med lokalprisrabatt eller rörligt elpris med lokalprisrabatt. Du som bor, verkar eller har en fastighet i någon av våra ägarkommuner Åre, Östersund eller Krokom betyder extra mycket för oss. Vi finns till för er som gör vår region levande. Därför får ni ett extra bra pris. Oavsett vilket elavtal ni väljer får ni rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme.

  Rörligt elavtal följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar dig som är benägen att ta lite större risk på en rörlig marknad. Du hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.

  Elen du får är såklart alltid 100 procent förnybar oavsett vilket elavtal du väljer.

 • Månadspriserna sätts i efterhand utifrån medelspotpriset på elbörsen Nord Pool. Så vi vet först efterföljande månad vad elpriset blir för denna månad. Du kan se förra månadens priser för våra olika avtal här.

 • Nej, ett förvaltat avtal är inget fast pris utan ett långsiktigt och mer tryggt avtal över tid. I en stigande elprismarknad är förvaltat avtal ett tryggare alternativ då 70 procent av elen köps in i förväg och prissäkras på så sätt. Resterande 30 procent är rörligt vilket påverkas direkt av elpriserna på börsen. Avtalet förändras alltså månad för månad men det blir inte samma pristoppar som i ett rent rörligt avtal.

 • Du kan se en detaljerad prishistorik över elavtalen för Jämtpriset och Lokalpriset.  

 • Som privatperson kan du enkelt teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  För företag rekommenderar vi att ta kontakt med en företagssäljare eller att bli kontaktad om elavtal. Om företagets årsanvändning understiger 60 000 kWh går det dessutom att teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  Du kan också kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Vi har samlat de avtalsvillkor som gäller när du köper el av oss. Vissa avtalsvillkor är specifika för Jämtkraft eller för särskilda elavtal som vi har. Andra är allmänna avtalsvillkor som gäller hela energibranschen.

  Avtalsvillkor och blanketter

 • Ja det kan vi göra.Teckna elavtal med timmätning direkt på vår webbplats eller kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Om du vill säga upp ditt elavtal, kontakta oss på 063-14 90 00 eller 
  info@jamtkraft.se.

  Vi hoppas att du varit nöjd under din tid hos oss. Tipsa oss gärna om du har tankar och åsikter kring vad vi kan göra bättre.

 • Ca 50 procent* av totalkostnaden går till skatter och avgifter.
  Ca 25 procent* är kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag.
  Ca 25 procent* går till transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.

  *Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet kunden bor eftersom det påverkar kostnaden till elnätsföretaget. Genomsnittspris januari 2021för kund med 20 000 kWh/år och rörligt pris.

 • Detta kan du se på fakturan på sida två där det står om du har rörligt eller förvaltat.

Elmarknaden

 • Sverige och Europa har avreglerade elmarknader där elen handlas under fri konkurrens. Priset styrs av utbud och efterfrågan samt tillgänglig överföringskapacitet i elnätet.

  Med överföringskapacitet menas möjligheten att förflytta elen i elnätet från geografiska områden där elen produceras till de områden där det förbrukas som mest el.

 • Spotpriset är det grundpris som prissättningen av det rörliga elpriset utgår ifrån.
  På spotmarknaden Nord Pool fastställs elpriset dagligen, timme för timme.

  Det finns många saker som påverkar elpriset, här förklarar vi några av de mest betydelsefulla faktorerna:

  • Vädret (temperatur, nederbörd, vind och sol) och hydrologisk balans, det vill säga mängden vatten som finns lagrad i vatten, snö och mark.
  • Då vi är ihopkopplade med den europeiska energimarknaden är även den en avgörande del i hur priserna ser ut i Sverige. Här är det priset på bränslen och så kallade utsläppsrätter som till stora delar styr priset.
  • En annan viktig faktor är det geografiska läget, här är det flaskhalsar i överföringskapaciteten i elnätet som orsakar olika priser beroende på var du befinner dig i Sverige, de så kallade prisområdena.
 • Sverige är uppdelat i fyra prisområden från norr till söder SE1, SE2, SE3 och SE4.

  Prisskillnaderna mellan de olika områden uppstår då överföringskapaciteten till närliggande områden inte räcker till. Med överföringskapacitet menas möjligheten att förflytta elen i elnätet från geografiska områden där elen produceras till de områden där det förbrukas som mest el.

  Vanligtvis så ser vi en tydlig gräns mellan priset i norr och i söder, med lägre priser i norr (SE1, SE2) där mycket av kraftproduktionen sker och högre elpris i söder (SE3, SE4) som har en större förbrukning.

  Du kan läsa mer om prisområden här

 • Effekt = all energi som krävs per tidsenhet. Effekten mäts i enheten Watt. Till exempel den energi vi använder en vardag klockan 17-18 när många lagar mat, värmer huset, laddar telefoner, bilar och allt annat som händer i elnätet just då, representerar då medeleffekten den timmen.

  Energi = effekt multiplicerat med tid. Energi mäts i enheten Wh där h representerar tidsenheten timme. Av praktiska skäl och för att göra siffrorna mer överskådliga skrivs enheten om till kWh (1000 Wh). Det är den här enheten som du får din elförbrukning redovisad i och det är även den här enheten som vi använder i branschen när vi redovisar elpriset, öre/kWh.

  På årsbasis har vi ett överskott av el-energi i Sverige, ett överskott som just nu ökar i takt med att vindkraften byggs ut. Men vi kan däremot ha effektbrist under vindfattiga och kalla dagar eller timmar, på grund av att vi inte har all el som behövs just då på rätt ställe.

Avtalsförändring med timdebitering

 • Timavläst elavtal är baserat på ditt hushålls förbrukning, avläst och prissatt timme för timme. Du kan påverka din elkostnad genom att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el och priset sjunker.

  Månadsavläst, eller volymvägt som det egentligen heter, är baserat på föregående månads snittpris för elen i det elområde du tillhör.

 • Ändringarna handlar om att kunder som har möjlighet att se sin förbrukning per timme numer kommer börja debiteras per timme. På så sätt kan dessa kunder styra sin egen elkostnad beroende på när på dygnet de förbrukar sin el.
  Vi har också kortat ner säkringshorisonten på våra förvaltade avtal från 12-18 månader till 1-9 månader.

 • Genom att förlägga den större delen av din förbrukning dem timmar elpriset är lägre på dygnet.

 • Det kan skilja sig mycket över dygnet, för att ta reda på hur mycket behöver man kolla dygnets aktuella timpriser.

 • På den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna visar enbart elpriset och inkluderar alltså inte energiskatt, påslag, elcertifikat eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt klockan ett varje dag. Spotpriset baseras på tillgång och efterfrågan. Ökar efterfrågan på el stiger elpriset. Ökar tillgången på el sjunker elpriset.

 • Nej, det kommer inte vara möjligt hos Jämtkraft Elnät AB att gå tillbaka till schablonavräkning om du har eller begär att få timavräkning.

 • Det ser du under ”Energistatistik” om du loggar in på Mina sidor. Kan du se detaljerad energistatistik innebär det att du är timavräknad.

 • Det betyder att din anläggning inte är timavräknad i dagsläget.

 • Godkänner du dem nya avtalsvillkoren så behöver du inte agera på något sätt.

 • Du behöver senast säga upp ditt avtal 31 Oktober om du ej accepterar dem nya avtalsvillkoren, då är du fri att byta utan uppsägningstid.  I annat fall räknas det som att du godkänt dessa och aktuella uppsägningstid enligt befintligt avtal råder.

 • Ligger din anläggning i Jämtkrafts elnätsområde tar du kontakt med oss så lägger vi en beställning på det, det är kostnadsfritt för dig som kund och vi som nätbolag har tre månader på sig att tillgodose det. Ligger din anläggning utanför Jämtkrafts nät så vänder du dig till ditt nätbolag.

 • I ett förvaltat avtal är minst 70% prissäkrat och 30% rörligt. Det innebär alltså att priset för den rörliga delen kommer baseras på dem timmar du har förbrukat din el.

Faktura

 • Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din internetbank.

  E-faktura
  För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret finns på din faktura.

  Läs mer om olika betalningssätt

 • Har du pengar tillgodo betalar vi ut det till ditt konto om beloppet överstiger 300 kronor. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

  Om du har sagt upp ditt avtal hos oss och har ett tillgodobelopp på slutfakturan så betalar vi naturligtvis ut pengarna även om beloppet är under 300 kronor.

  Har du inte föranmält något konto* eller vill veta mer, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

  *För utbetalning till bankkonto behöver vi även veta ditt clearingnummer.

 • Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto. Alla betalningar ska vara i svenska kronor.

  IBAN-konto: SE96 9500 0099 6034 0770 2665
  BIC: NDEASESS

  Läs mer om betalning via utländsk bank

 • Om du är bortrest under en längre period rekommenderar vi betalning via e-faktura om du har tillgång till internet. En e-faktura kan även registreras med autobetalning och du behöver på så vis inte gå in och signera fakturan.

 • Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser. 

  Så läser du din faktura.

 • Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.
 • Hör gärna av dig till oss på 063-149000 så hjälper vi till att hitta en lösning för dig eller ditt företag.

 • Ca 50 procent* av totalkostnaden går till skatter och avgifter.
  Ca 25 procent* är kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag.
  Ca 25 procent* går till transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.

  *Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet kunden bor eftersom det påverkar kostnaden till elnätsföretaget. Genomsnittspris januari 2021för kund med 20 000 kWh/år och rörligt pris.

 • Påminnelsen skickas via Svea ekonomi. Du behöver inte vara orolig, är det din första påminnelse på 12 månader är den kostnadsfri.

  Kontakta oss om du har frågor!

Elnät

 • När du ska gräva eller utföra markarbeten behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda. Detta görs enklast genom att boka en kabelanvisning på ledningskollen.se. Under en kabelanvisning får du reda på var kablar och ledningar finns från berörda företag.

  Anmäl ärendet minst fem vardagar innan du vill få kabelanvisningen så tas ingen avgift. Anmäler du ärendet senare tas en avgift för sen förfrågan ut.

  För akut hjälp med kabelanvisning, ring Geomatikk på 026-12 35 00.

 • Att ha lämplig storlek på säkring för just dig är viktigt och avgörs av hur mycket el du förbrukar och hur stor effekt du behöver. Vid för låg huvudsäkring kan strömmen gå och vid för hög säkring betalar du en onödigt hög årsavgift (elnätsavgift). Mer information om säkringar

  För att säkra upp eller ner kontaktar du en auktoriserad elinstallatör som i sin tur kontaktar oss.

  Jämtkraft tar vanligtvis inte ut någon avgift för upp- eller nedsäkring*, men elinstallatören kan komma att ta ut en avgift.  

  *Om din anläggning är byggd för mätarsäkringar i intervallet 16-25A (25A servissäkring) får du betala för en serviceutökning för att kunna ha mätarsäkringar i intervallet 35-63A (63A servissäkring).

 • I vår anslutningsguide finns information kring hur en nyanslutning går till. Första steget är att med hjälp av en auktoriserad elinstallatör göra en föranmälan till oss.

 • Det bör säljaren eller mäklaren kunna upplysa dig om. Vid osäkerhet kan du kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på det.

 • Beroende på typ av kraftledning så är avståndet 3–10 meter. Vid byggnation nära ledning kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall. Om du bygger för nära en ledning så ligger ansvaret hos dig som bygger eller fastighetsägaren att flytta byggnaden eller stå för kostnader för att Jämtkraft ska göra ändringar i elnätet. Mer information hittar du på sidan om säkerhet nära elledningar

 • Ja, det är möjligt i de flesta fall, kostnaden för att kabla ner ett spann luftledning uppgår oftast till minst 20 000 kr. 1 spann är ca 50–60 meter. 

  Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall.

 • Den fasta elanslutningen gör vi efter det att din elinstallatör skickat in färdiganmälan samt att vi har dragit fram kablar eller ledningar till din fastighet. Leveranstiden påverkas av många olika faktorer som avtal, tillståndsprocesser och komplicerade framdragningar. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med att göra en föranmälan via en auktoriserad elinstallatör.

 • Kontakta din auktoriserade elinstallatör eller oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så skickar vi en blankett för uppsägning av elanslutningen.

 • Om din anläggning har varit frånkopplad ska anläggningen besiktas av en auktoriserad elinstallatör. Om anläggningen är godkänd skickar elinstallatören in en anmälan om återanslutning till oss.

  Kostnaden för återanslutning är 2500 kronor under förutsättning att den befintliga serviskabeln kan återanvändas och att det befintliga elnätet klarar en återanslutning. Om anläggningen inte finns är det att betrakta som en nyanslutning enligt gällande villkor och kostnader för nyanslutning.

  Anslutning till elnätet – Privatpersoner
  Anslutning till elnätet – Företag

 • Kontakta auktoriserad elinstallatör som i sin tur kontaktar oss för samordning av arbetet. En kostnad för att flytta mätaren utgår om minst 2 500 kr.

  Om du vill flytta elmätaren från insidan av huset till ett fasadmätarskåp är flytten gratis.

 • Kontakta en auktoriserad elinstallatör som kontrollerar om det är möjligt.

 • Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så ser vi över om det är möjligt och till vilken kostnad.

 • Du betalar elnätsavgift för att vi ska kunna framtidssäkra elnätet där du bor. Avgiften används till drift, underhåll och utveckling av elnätet inom Jämtkrafts nätområde men också till avläsning, mätning och administration. Med avgiften kan vi vädersäkra och underhålla ledningarna, för att minska risken för elavbrott.

  Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på vilken mätarsäkring du har samt vilket nätbolag som äger ledningarna. Den rörliga delen beror på hur mycket el du förbrukar samt var du bor. Här kan du läsa mer om säkringsstorlekarelnätsavgifter för privatpersoner
  samt elnätsavgifter för företag.

  Jämtkrafts mål är att skapa en trygg elförsörjning med en ökad leveranssäkerhet och ett säkert elnät för alla kunder. Vi arbetar ständigt med att utveckla elnätet inom vårt nätområde, du kan läsa mer om våra elnätsprojekt här.

Fjärrvärme

 • Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket.

  På fjärrvärmefakturan kan du bland annat se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd MWh (megawattimme).

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram en fakturaförklaring för fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

  Fakturaförklaring fjärrvärme

 • Det beror på flera saker. Bland annat används olika bränslen för att producera fjärrvärme och de kostar olika mycket. Markförhållandena där rören läggs varierar och det är olika långt att dra rör från fjärrvärmeanläggningar till områden som ska ha fjärrvärme.

 • Fjärrvärme är mycket driftsäkert. Om något skulle hända är det normalt lagat innan du hinner märka något. Skulle din värmeleverans trots allt avstanna, hör du av dig till oss så att vi kan åtgärda felet.

  Som fastighetsägare äger du din egen fjärrvärmecentral, men blir något fel på den kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Här kan du göra en felanmälan.

 • Temperaturen på fjärrvärmevattnet ut till dig som kund ändras beroende på utetemperaturen och är normalt inget du märker av.

  Under vintern när det är kallare ute håller vi en högre temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet. På samma sätt sänker vi temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommaren när behovet av värme minskar, för att hushålla med energin. När vi kan hålla nere temperaturen i nätet så minskar våra energiförluster i ledningarna vilket ger lägre kostnader.

  Om du har källare i villan kan du uppleva att det blir kallare i källaren sommartid. Det beror på att värmesystemet stryper värmen eftersom huset är uppvärmt av sommar och sol. Vill du få mer värme till källaren går det att justera din fjärrvärmecentral. Du kan justera varmvattentemperaturen i centralen om du upplever att varmvattnet blir för varmt vintertid eller för kallt sommartid.

  Vill du ha hjälp att justera din fjärrvärmecentral, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Färgämnet som används, PyraGreen, är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. 

  Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Men skulle du få grönt vatten i din varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren, vilket måste åtgärdas. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta fastighetsägaren. 

  Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

Flytt

 • Avtalet med elnätsbolaget är kopplat till din adress och vilket elområde du bor i. Du kan alltså inte välja elnätsbolag.

  Meddela ditt nuvarande elnätsbolag i god tid innan du ska flytta och kontakta sedan ditt nya elnätsbolag.

  Är du elnätskund hos Jämtkraft och ska flytta behöver vi din flyttanmälan senast 1 månad innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss. Observera att strömmen stängs av dagen efter ditt angivna flyttdatum, eller dagen efter att din uppsägningstid går ut.

 • Ett elavtal tecknar du med valfritt elbolag. Om du själv inte tecknar ett elavtal när du flyttar får du automatiskt det som kallas anvisningsavtal, vilket ofta är dyrare än andra typer av avtal.

  Först behöver du teckna ett nätavtal på den nya adressen, sedan behöver du återkoppla till oss med anläggnings ID:et (18 siffror) och startdatumet på nätavtalet.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Ska du flytta till ett hus med fjärrvärme så behöver du kontakta oss för att anmäla detta. För frågor om fjärrvärme eller om du vill boka en genomgång av din fjärrvärmecentral kontakta oss. Vi hjälper även till med serviceavtal för din nya fjärrvärmeanläggning.

  Ska du flytta från ett hus med fjärrvärme hos Jämtkraft behöver du anmäla det senast 1 månad innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Nej, det kan du inte. Om du bor inom vårt elnätsområde och har glömt att anmäla flytten till oss så ska du göra det så fort som möjligt. Det kan ta upp till 1 månad innan vi kan göra en slutavläsning. Till dess är det du som är betalningsansvarig för elen som används i bostaden.

 • Om du inte anmäler din utflytt i tid står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

  Om du inte anmäler inflytt senast tre arbetsdagar innan du flyttar till din nya bostad kan det tillkomma en avgift på 500 kronor.

 • För flytt inom eller till vårt elnätsområde tar vi ut en avgift på 200 kronor som läggs på första fakturan.

Avbrott

 • Planerade avbrott meddelar vi via brev.

  Inträffar ett oplanerat strömavbrott så uppdateras vår webbplats med information. Vår avbrottskarta över aktuella strömavbrott uppdateras när vi får vetskap om avbrottet.

  Om du har strömavbrott som inte visas avbrottskartan, ring och gör en felanmälan på 063-14 92 00. Läs mer om hur du gör en felanmälan

 • Nej, absolut inte! Det kan innebära livsfara att röra trädet. Ring oss på 063-14 92 00 gör en felanmälan.

 • Rätten till avbrottsersättning gäller de kunder som enligt ellagen är elanvändare och som är anslutna till Jämtkrafts elnät.

  Avbrottsersättning baserar sig på avbrottets längd samt vilken årlig nätavgift du som kund betalar. Aktuell ersättning betalas ut som ett avdrag på din faktura. Läs mer om avbrottsersättning.

  Avbrottsersättningen hindrar dig inte från att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Ersättningen dras av från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma avbrott. Om du redan fått skadestånd reduceras ersättningen med detta. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. Läs mer om skadestånd.

 • Avbrottsersättningen betalas i första hand ut till dig via ett avdrag på din faktura från oss. Utbetalningen görs senast sex månader efter Jämtkraft fått kännedom om avbrottet. Om du får din avbrottsersättning för sent betalar vi dröjsmålsränta. Läs mer om avbrottsersättning.

Solel

 • Jämtkraft kan köpa ditt överskott av el. För att vi ska göra det behöver du vara elhandelskund hos Jämtkraft och ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Läs mer om att sälja din el.

  Du kan även välja att lagra ditt överskott av el med tjänsten Dela vattnet. Läs mer om att lagra din el.

 • För att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några att tänka på:

  • För att installera anläggningen, kontakta en auktoriserad elinstallatör som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  • Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas eller om du behöver höja huvudsäkringen, får du ett kostnadsförslag från oss.
  • Först när elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät kan installation ske. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

  Läs mer om att ansluta småskalig elproduktion till elnätet.

Dela vattnet produktionsavtal

 • Jämfört med ett traditionellt produktionsavtal, som ger ersättning enligt spotpriset vid produktionstillfället, ger Dela vattnet ersättning enligt spotpriset under vinterhalvåret istället.

 • Lönsamheten i Dela vattnet beror på spotpriserna under vinterhalvåret. Ju högre spotpriser under vinterhalvåret desto större ersättning får du eller ditt företag genom Dela vattnet.

 • Om du eller ditt företag producerar överskottsproduktion okt-mars blir det återbetalt enligt Nordpools timspotpris (minus 2 öre i kostnader för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät). Om fakturan uppgår till 300 kronor sker en utbetalning till ditt konto. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

 • I det fall du eller ditt företag har fler kWh sparade än du förbrukar får du ersättningen utbetald om beloppet överstiger 300 kronor. När beloppet är lägre överförs det till nästa faktura. Det blir därmed ingen negativ påverkan för dig att ha mer energi sparad än du förbrukar.

 • Nej, du eller ditt företag betalar inga nätkostnader på den el du producerar. Dela vattnet är endast en elhandelstjänst och påverkar därmed inte dina elnätskostnader. Du betalar endast produktionsavtalets månadsavgift som baseras på din överskottsproduktion.

 • Nej, det finns ingen gräns.

 • Avtalet löper ett år i taget under avtalsperioden 1 april-31 mars, eller från och med signering av avtal till och med 31 mars. Om inte producenten säger upp avtalet 30 dagar innan ny avtalsperiod, det vill säga senast 1 mars, så förlängs avtalet automatiskt med ett nytt avtalsår.

 • Nej, ditt, eller ditt företags, sparade överskott blir jämnt fördelat över vinterhalvåret oktober-mars.

 • Under energistatistik på Mina Sidor kan du se hur mycket överskottsproduktion du har under varje månad.

Elbil – Hemmaladdning

 • Elsäkerhetsverket avråder från laddning av elbilar i vanliga vägguttag eftersom det kan leda till överhettning då uttaget inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka någon längre tid.

  Det finns inte heller någon kommunikation mellan vägguttaget och bilen som säkerställer att strömmen bryts om något går fel. 

 • Tiden det tar att ladda är beroende på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser din bil kan ladda med samt bilbatterikapacitet i kWh. 

  Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du ut den uppskattade tid som det tar att ladda. Det tar exempelvis längre tid att ladda när det kallt ute, och de sista 20 procenten av batterikapaciteten tar mycket längre tid att ladda än de första 80 procenten. 

  Beroende på hur ditt laddbehov ser ut finns det tre olika typer av laddning att välja på: normalladdning, destinationsladdning och snabbladdning.

  Hemma, eller på arbetsplatsen, där bilen står parkerad under en längre tid, sker din normalladdning. Här laddar du med en laddbox som normalt ligger mellan 3,7 kW och 11 kW och bilen är fulladdad när du vaknar på morgonen eller avslutar din arbetsdag.

  Parkerar du bilen för att exempelvis göra ett ärende eller tar elbilen till tåget är det smart att ladda på en destinationsladdare. Denna laddar med en effekt på mellan 3,7 och 22 kW.

  Behöver du snabbt fylla på räckvidden längs vägen väljer du en snabbladdstation som kan ladda med en effekt på upp till 50 kW. Det betyder att du laddar ett tomt batteri till 80 % på bara 20-30 minuter. 

 • När du laddar din bil hemma laddar du enligt ditt elavtals priser. 

 • Det finns laddboxar som kan ladda flera elbilar samtidigt, men vi har tyvärr inte någon sådan i vårt sortiment.

 • Fördelen med en laddbox med uttag är flexibiliteten eftersom den är oberoende av vilket bilmärke som ska laddas.

  Föredrar du smidighet framför flexibilitet rekommenderar vi en laddbox med fast kabel. Då slipper du ta fram kabeln varje gång du ska ladda.

 • Vid köp av en Smart laddbox ingår det 24 månaders uppkoppling, då är laddboxen uppkopplad mot Mers system vilket säkerställer att laddboxen är uppdaterad med den senaste mjukvaran. Uppkopplingen ger dig även förbrukningsstatisk kontinuerligt.

  Uppkopplingen förutsätter GSM-mottagning på installationsplatsen. Vill du fortsätta att ha din laddbox uppkopplad för att kunna ta del av förbrukningsstatistik och mjukvaruuppdateringar efter 24 månader kan du välja att förlänga tjänsten med Mer, mot en kostnad på för närvarande 29 kronor/månad. Gör du inget, kommer tjänsten att upphöra när dina 24 månader löpt ut.

  Du kommer att kunna ladda bilen som vanligt via laddboxen, även om den inte är uppkopplad.

 • Bee Charging Solutions har funnits sedan 2009, 2020 slogs Bee ihop med Grön Kontakt som ett nytt företag, Mer. Detta resulterade i att Mer har fler än 453 laddstationer runt om i hela Sverige samt 260 laddstationer Norge. 

Elbil – Standardinstallation

 • Smart laddbox
  Har du valt tilläggstjänsten expressinstallation installeras laddboxen inom två veckor. Annars har vi en ledtid på sju veckor efter det att vi mottagit din beställning.

  Garo laddbox
  För närvarande är installationstiden för Garo laddbox 10-12 veckor.

  Du kommer att bli kontaktad av installatör inom fem arbetsdagar för att boka in en tid för installationen.

 • Din huvudcentral sitter vanligtvis i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring.

  Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus.

  Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

 • Laddboxen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en auktoriserad elinstallatör.

  Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag, då det ej blir en Mode 3-installation vilket är ett krav.

 • För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare.

  I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.

  I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

  I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad enligt gällande prislista. 

 • Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen.

  Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar din laddbox med hjälp av ett testverktyg.

 • I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör.

  Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus. Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel.

 • I vår standardinstallation ingår det att din laddbox från oss installeras på 16 A tre faser, vilket ger en maximal effekt på 11 kW.

  Det är alltid bilen som begränsar hur många kW den kan ta emot från laddboxen. Mängden effekt regleras efter hur många faser som bilen kan ladda med, vilket innebär 1-fas laddning 3,7 kWh och 3-fas laddning 11 kWh.

  Önskar du att få laddboxen installerad på en högre effekt, kommer priset på installationen att öka. Ska installationen utföras på annan effekt än 16 A är det viktigt att du förmedlar detta till oss vid beställning.

 • Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer.

  Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

 • I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere, det vill säga cirka 2,2 kW.

  Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot.

  Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A.

  • Vid en installation på 1 fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A.
  • Vid en installation på 3 faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A.

  I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Mer kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på 3 faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

 • Laddboxen ska alltid installeras av en auktoriserad elinstallatör, då det är en fast installation.

  Under installationen ska du få professionell rådgivning och en kontroll av att det finns rätt förutsättningar för att laddningen fungerar optimalt, eller om något behöver anpassas.

  Därefter monteras laddboxen på väggen utifrån förutsättningarna i din bostad. Det finns olika typer av laddboxar för placering inomhus, utomhus eller under tak.

 • Vi rekommenderar att fastighetens huvudsäkring är på 20 A.

  Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox.

  I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A. Uppsäkring av elcentralen sker i samband med installationsbesöket mot en tillkommande kostnad. Uppsäkring medför utöver arbetet i din elcentral en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

  Om du bor inom Jämtkrafts elnät finner du tariffer här. 

  Med dynamisk lastbalansering använder laddboxen en extern mätare som skyddar din huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning i varje givet ögonblick. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i fastigheten mer effektivt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

Elbil – Skattereduktion

 • Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av laddbox, solceller och batterier. Du är berättigad till Skattereduktion för grön teknik vid samtidig beställning av laddbox och installation.

  Om du beställer en separat laddkabel ingår inte den i det gröna avdraget. Vid installation kan extra avgifter tillkomma utöver standardinstallationen, dessa avgifter ingår inte i skattereduktionen. 

 • Skatteavdraget kan göras av dig som är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

 • Skatteavdraget funkar på samma sätt som ROT-avdraget vilket innebär att Mer fakturerar halva kostnaden till dig som kund. Sedan begär Mer i sin tur utbetalning från Skatteverket för den andra halvan av kostnaden.

 • Du kan göra skatteavdrag med upp till 50 procent av material- och arbetskostnaderna för att installera laddning (för både laddutrustningen och installationen) och maximalt 50 000 kronor per person och år.

  Observera att du själv måste hålla reda på vilket belopp du har kvar att använda till avdrag.

 • Vi behöver dina kontaktuppgifter samt din fastighetsbeteckning för att kunna begära utbetalning från Skatteverket. 

 • Det är samma krav på tekniken som gäller för ladda-hemma-stödet. Laddboxen ska ha Typ 2 eller CCS-kontakt samt vara förberedd för mätning och debitering.

Jämtkraft

 • Jämtkrafts föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB, startades i liten skala redan 1889. Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag jobbade i första hand för att få el till belysning.

  På samma sätt bildades det en rad lokala elföreningar i Jämtland. Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala Östersund.

  Här kan du läsa mer historik

 • Fyll i och skicka in vår sponsringsansökan. Vi tar endast emot sponsringsansökan via detta formulär. 

 • Jämtkraft har allt sedan starten 1889 producerat enbart förnybar energi. Vi vill att all energi ska vara förnybar och gör vad vi kan för att det ska bli så. Det är ett sätt för oss att bidra till ett lite mer hållbart samhälle.

  Vi jobbar också med energieffektivisering och satsar på hållbara kommunikationer. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO14 001.

  Läs mer om vårt miljöarbete

Mina sidor

 • Du kan beställa ett nytt lösenord vid inloggningen till Mina sidor. Fyll i person- eller organisationsnummer så skickas ett lösenord till din angivna mejladress.

  Logga in på Mina sidor

  Om du glömt vilken mejladress som finns registrerad hos oss, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • För att logga in på Mina sidor behöver du ditt personnummer eller organisationsnummer samt ett lösenord. Privatperson kan även logga in via Bank-ID.

  Första gången du ska logga in måste du också aktivera ditt konto. När kontot är aktiverat skickas ett lösenord till din mejladress.

  Logga in på Mina sidor

 • Mina sidor är till för dig som är kund hos oss. Det är din personliga del av Jämtkraft. På ditt konto kan du se fakturor och avtalsuppgifter, hålla koll på energistatistik och mycket annat.

  Läs mer om Mina sidor.

 • Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

  • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan du logga in som vanligt. Aktivera ditt konto.
    
  • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
    
  • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till din mejladress när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

Mitt Jämtkraft - app

 • Du loggar in med BankID. Det måste vara med samma personnummer som står som ägare på elavtalet.

 • Bara personen som står på elavtalet kan logga in, men med funktionen Familjedelning kan du bjuda in familjemedlemmar för att ge tillgång till informationen.

 • Gå in på ”Mina sidor” och sen ”Notifikationer”, där kan du välja vilka notiser du vill ha.

 • Ja, med ni kan vara flera personer som ser informationen från ett hushåll. Gå in på "Mina Sidor" och sen "Kontouppgifter" för att lägga till en familjemedlem.

  Den du lägger till måste naturligtvis också ladda ner appen och logga in med eget personnummer.

Solsäker produktionsavtal

 • Jämfört med ett traditionellt produktionsavtal, som ger ersättning enligt spotpriset vid produktionstillfället, ger Solsäker dig ett förvaltat pris som du får ersättning för under de fyra vintermånaderna november – februari. 

 • Trots att elmarknaden blir alltmer oförutsägbar får du ett förutsägbart pris som jämnar ut svängningarna. Solsäker är ett tryggt alternativ som hanterar den ökande osäkerheten på elmarknad. 

 • Det är ett förvaltat pris som du ser på fakturan varje månad. Minst 70% säkras i förväg men eftersom 30% säljs på spot är det först efter månaden vi vet exakt vad priset blir. 

 • Om du producerar överskottsproduktion mars till oktober blir det återbetalt enligt villkoren för ett rörligt mikroproduktionsavtal, alltså Nordpools timspotpris minus avgifter från myndigheter, marknadsplatser, balansansvar och förvaltning. Om fakturan uppgår till 300 kronor eller mer sker en utbetalning till ditt bank-konto. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura. 

 • Nej, är du eller ditt företag mikroproducent betalar ni inga nätkostnader på den el som produceras. Solsäker är endast en elhandelstjänst och påverkar därmed inte dina elnätskostnader. 

 • Nej, det finns ingen gräns hur stort belopp du får spara. 

 • Uppsägningstiden för Solsäker en densamma som för ditt förbrukningsavtal som du har med Jämtkraft.