Tillgänglighet för jamtkraft.se

Jämtkraft AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur jamtkraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jamtkraft.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ned på denna sida.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa bilder saknar alt-texter för att beskriva bildens innehåll. 
  • Vissa grafer, tabeller och illustrationer är ej responsiva och saknar förklarande text.
  • Vissa filmer saknar beskrivning i text.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2020.

Problem med tredjepartslösningar

  • Avbrottskartan vi använder är en tredjepartslösning som har vissa tillgänglighetsbrister.
  • Solräknaren vi använder är en tredjepartslösning som var vissa tillgänglighetsbrister. 

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av jamtkraft.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 februari 2020 och åtgärder har vidtagits enligt granskningens utlåtande.

Granskningsrapport

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 23 september 2020.

 

Rapportera tillgänglighetsbrister

Skriv din beskrivning här
Fyll i ditt förnamn
Fyll i din e-postadress
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy