Miljöpolicy som främjar hållbar utveckling

Jämtkraft förädlar förnybara naturresurser till energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling.

en lada på en sommaräng

  • Jämtkraft ska aktivt minska klimatpåverkan och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, globalt, regionalt och lokalt.
  • Jämtkraft ska samarbeta med ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter.
  • Jämtkraft ska ytterligare förbättra anläggningar, metoder och rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan samt verka för att öka andelen förnybar energi.
  • Jämtkraft följer gällande lagstiftning och andra bindande krav.
  • Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan integreras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhetsperspektiv hushålla med jordens resurser.
  • Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälso- och miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten.
  • Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav.
  • Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde.
  • Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösamordnare.