Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En rinnande bäck med flera mossbeklädda stenar i. I förgrunden hänger grenar från ett träd ner.

Hållbar lönsamhet

Jämtkraft strävar efter en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Våra ägare ställer kravet om skäliga vinster samtidigt som vårt arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar.

Lönsamhet och utveckling

Vi jobbar precis som andra företag för att leverera ett gott resultat. Så att vi kan utveckla verksamheten och vara ett företag även på lång sikt. En viktig del av vår värdegrund är att tänka långsiktigt. Vi strävar efter att balansera våra affärsbeslut utifrån en avvägning mellan flera olika aspekter – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. På lång sikt är alla dimensionerna nödvändiga för en bra affär. Vår verksamhet finns till för samhället och miljön omkring oss.

Affärsetik

Vi ställer också krav på våra leverantörer och partners om ett etiskt och ansvarsfullt agerande. Riktlinjer för såväl dem som oss själva har vi därför definierat i vår uppförandekod.

Långsiktigt förhållningssätt

Ett exempel på vårt förhållningssätt är att vi fortsätter att arbeta för att bidra med mer förnybar energi. Med blicken långt fram är det tydligt att världen behöver mindre energi från olja och kol. Det gör oss övertygade om att förnybar energiproduktion är rätt väg att gå, även om förutsättningarna bitvis kan vara ostadiga. Vi tror på hållbar energikombination av vatten, vind, biobränsle och sol och kanske nya framtida hållbara energilösningar.