Lokalproducerad vattenkraft från våra vattenkraftstationer

Jämtkraft har 17 vattenkraftstationer, alla i Jämtland. De producerar cirka 940 GWh per år, vilket är åtta procent av Jämtlands vattenkraft.

karta över jämtkrafts 17 vattenkraftstationer och vattenkraftverk i jämtland

Jämtkrafts vattenkraftstationer

Här kan du läsa mer om våra vattenkraftstationer i Jämtland, från den största till den minsta.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL