Lokalproducerad vattenkraft från våra vattenkraftstationer

Jämtkraft har 17 vattenkraftstationer, alla i Jämtland. Ett normalår producerar de tillsammans cirka 940 GWh (miljoner kilowattimmar). Produktionen står för sju procent av Jämtlands vattenkraft.

Karta över Jämtkrafts 17 vattenkraftstationer och vattenkraftverk i Jämtland