Vindkraft från våra vindkraftparker

Jämtkraft har idag fem vindkraftparker med totalt 72 vindkraftverk, tre i egen regi och två med partners. Vår sydligaste vindpark ligger i Dalarna och den nordligaste i Norrbotten. De producerar cirka 530 GWh per år vilket ger el till runt 100 000 hushåll.

jämtkrafts vindkraftparker och vindkraftverk

Jämtkrafts vindkraftparker och vindkraftverk

Här kan du läsa mer om våra vindkraftparker, från den största till den minsta.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL