Vindkraft från våra vindparker

Jämtkraft har idag fem vindparker med totalt 72 vindkraftverk, tre i egen regi och två tillsammans med partners. Vår sydligaste vindpark ligger i Dalarna och den nordligaste i Norrbotten utanför Gällivare. Produktionen uppgår till cirka 550 GWh per år vilket ger hushållsel till runt 113 300 hushåll.

Vy över Mullbergs vindpark