Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Illustration av hur vindkraft fungerar.

Hur fungerar vindkraft

När solen värmer upp jorden, värmer den även upp atmosfären. Varm luft är lättare än kall och därför stiger den uppåt. Eftersom naturen inte tycker om tomrum måste den luft som stiger uppåt ersättas av luft som kommer in från sidan, en vind. Det är dessa vindar som används av ett vindkraftverk.

Så fungerar vindkraft

Vinden får vindkraftverkets vingar, rotorbladen, att snurra och rotationen omvandlas till el i generatorn. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i maskinhuset, i den så kallade nacellen, högst uppe i vindkraftverkets torn.

Maximal effekt vid medelvindar

Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser 4 m/s och fortsätter att producera upp till 25 m/s. Vid högre vindstyrkor stängs kraftverket av på grund av säkerhetsskäl. 

Maximal effekt uppnås vid vindstyrkor på 12–14 m/s och kvarstår till vindhastigheten blir för hög och maskinen stängs av. Så höga vindstyrkor sker så sällan att det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk för högre vindstyrkor. Dagens vindkraftverk är byggda för att kunna stå emot mycket starka vindar, uppemot 70 meter/sekund, som knappast förekommer i Sverige.

Från vindkraft till energi

Ett vindkraftverk använder luftens rörelseenergi och gör om den till elektrisk energi. Vindens energi sätter verkets turbinblad i rörelse och via en axel och en växellåda förs kraften över till en generator. Den gör i sin tur om kraften till elektrisk energi. 

Ett modernt vindkraftverk använder cirka 50 procent av vindens energi. Vindstyrkan ökar ju högre upp i luften man kommer. Därför placeras turbinbladen i vindkraftverken som regel på cirka 100 meter höga torn.

Miljöpåverkan

All produktion av energi innebär någon form av påverkan på miljön. Att sätta upp en vindkraftspark kräver bland annat en mängd transporter och nya vägar som går till parken. Produktionen av el från vindkraft innebär dock inga utsläpp. Vindkraft och vattenkraft utvinner energi från naturligt flödande källor.

De problem som kan uppstå är ljud under drift samt att vindkraftverken förändrar landskapsbilden. Sett ur ett större perspektiv är vindkraft ett hållbart energislag tack vare noll utsläpp under produktionen.