Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Illustration elnät.

Digital tvilling förbättrar elsystemet

En digital tvilling är en virtuell kopia av något som finns i verkligheten. Det verkliga objektet paras ihop med och delar sin aktuella status med den digitala tvillingen.

Publicerad:

En digital tvilling för Jämtkraft är en virtuell simulering av elnätet, eller rättare sagt av elsystemet, så att man kan testa och simulera händelser och förutsättningar för att se hur verkligheten kommer att påverkas. Och just den här lösningen är nu på gång för Jämtkraft. En både kostnadseffektiv och miljövänlig lösning som ger träffsäkra prognoser.

Olle Bergström arbetar som digitaliseringsstrateg på Jämtkraft Elnät. Olle och hans kollegor arbetar mycket med att blicka några år framåt och titta på hur Jämtkrafts kunder, branschen och företaget behöver utvecklas framåt.

- Digitalisering är ett ganska diffust ord men för mig handlar det om att med hjälp av IT hitta helt nya möjligheter, arbetssätt eller produkter för framtiden, säger Olle Bergström.

Olle Bergström håller nu i en förstudie med stora möjligheter, att bygga upp digital tvilling för Jämtkrafts elnät.

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten och det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen. Med tvillingen kan man testa och simulera händelser och ändra förutsättningar för att se hur verkligheten kommer att påverkas. Att arbeta med en digital tvilling är kostnadseffektivt och dessutom en bra lösning för miljön.

Bland de första som använde konceptet digital tvilling var NASA som behövde kunna lösa problem vid utveckling och underhåll av system som de inte ständigt kunde kommunicera med.

Jämtkrafts digitala tvilling är en virtuell simulering av elnätet, eller snarare av elsystemet. Det är inte bara en digital karta över elnätet, den kan också visa tillståndet i nätet, både bakåt i tiden och framåt. Med hjälp av tvillingen får Jämtkraft bättre kunskap om hur elnätet faktiskt används, hur mycket energi som flödar var och när.

Olle Bergström, digitaliseringsstrateg på Jämtkraft Elnät

- Du kan föreställa dig en digital tvilling som en levande karta över elnätet på datorskärmen som ger överblick men du kan också zooma in på en viss punkt och studera detaljer och statistik, förklarar Olle Bergström. Dessutom kan du justera olika värden och förutspå vad som händer om förutsättningarna ändras i framtiden. Vi kan därför göra mer träffsäkra prognoser för hur det kommer att se ut om ett antal år.

Tvillingen behöver miljontals mätvärden från alla våra knutpunkter, förbrukare och producenter i elnätet för att fungera.

Ett första steg i digitaliseringsresan för elnätets räkning är den digitala tvillingen som ger oss underlag för att kunna fatta beslut om olika åtgärder. I ett nästa steg kommer tekniken säkerligen att utföra vissa åtgärder mer eller mindre automatiskt, såsom omkopplingar i elnätet.

- För våra kunder innebär den här sortens digitalisering också att vi kan förutse saker i elnätet innan de riskerar att orsaka problem såsom strömavbrott, säger Olle Bergström. Vi kan också få ned kostnaderna då vi bygger om delar i elnätet i de fall vi ser ett minskat elbehov.