Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Elledningen från Rundhögen upp till Blåhammarens fjällstation har blåst sönder på grund av rejäl nedisning och hårda vindar. 13 kraftledningsstolpar har gått av och elledningen ligger på backen.

Elledningen till Blåhammaren sönderblåst - 13 stolpar knäckta

Elledningen från Rundhögen upp till Blåhammarens fjällstation har blåst sönder på grund av rejäl nedisning och hårda vindar. 13 kraftledningsstolpar har gått av och elledningen ligger på backen. Fjällstationen och mobilmaster i området blev strömlösa. 

Publicerad:

Det har blåst kraftigt i området och SMHI varnar fortsatt för hårt väder. Jämtkraft försöker få upp reservaggregat till Blåhammaren så fort vädret tillåter.

– Vi har haft stora problem med att ta oss fram till området på grund av oväder. Vi följer väderprognosen och ser när vi kan komma fram till Blåhammaren för att installera reservkraft. Därefter kan vi börja arbetet med att reparera ledningen, säger Pär Erik Petrusson Frykman, avdelningschef Elnät Nätdrift.  

Reparation i ett par veckor

Planen är att installera elverket och säkra kvarvarande luftledning inför kommande oväder med hårda vindar som väntas till onsdag/torsdag. I slutet av veckan ser det också ut att komma en hel del snö i området, enligt väderprognosen. Förhoppningsvis kan reparationsarbetet komma igång under kommande vecka och planeras sedan att pågå i ett par veckor framöver. 

Extremt väder 

Ledningen till Blåhammaren har stått pall för otaliga stormar och oväder men den här gången blev det för mycket. 

– Normalt sett ska stolparna klara mycket hård vind men den här vintern har vi haft extraordinära väderförhållanden med mycket snö, töväder, kyla och mycket blåst. Mest troligt var ledningen nedisad som gjorde den extra tung vilket sannolikt gjort så att stolparna gett vika i den kraftiga vinden, säger Pär Erik Petrusson Frykman. 

Utmaning att vädersäkra till fjälls

Jämtkraft har ett pålitligt elnät som täcker 884 mil och i stort sett hela nätet är vädersäkrat. Avbrott kan ändå inträffa, särskilt vid åska, men för att minimera risken vidtas kontinuerligt åtgärder, såsom nedgrävda eller markförlagda kablar, isolerade luftledningar och väl underhållna ledningsgator. Även till Blåhammaren och Sylarna har förbättringsarbeten gjorts kontinuerligt genom åren och fler åtgärder planeras men det arbetet ligger en bit framåt i tiden.

– Området är extremt väderutsatt och att vädersäkra elledningar i alpin miljö är inte enkelt. Vi utreder olika alternativ, markförlagd kabel är ett sådant men det är många olika aspekter att ta hänsyn till, arbetet sker i samråd med berörda intressenter, säger Pär Erik Petrusson Frykman. 

Blåhammarens Fjällstation har inte öppnat för säsongen och för närvarande bedrivs ingen ordinarie verksamhet där. 

Elledningen från Rundhögen upp till Blåhammarens fjällstation har blåst sönder på grund av rejäl nedisning och hårda vindar. 13 kraftledningsstolpar har gått av och elledningen ligger på backen.