Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Arbete med elnätet.

Energikoll del 4: Elnätsavgift – så funkar det

Som en väg eller järnväg, rakt in i ditt hus. Så fungerar elnätet, fast i stället för bilar och tåg är det el som transporteras. Och du är med och betalar genom din nätavgift. I Energikoll del 4 reder vi ut vad du betalar för och hur du kan påverka din avgift.

Publicerad:

Som kund kan det vara svårt att förstå vad elräkningarna består av. Den senaste tidens höga energipriser gör att ämnet aktualiseras ytterligare. Men dina kostnader för el består av flera delar och energibolag får allt oftare frågor om nätavgifter. Varför ser de ut som de gör och har de förändrats?

– Med nätavgiften betalar du för gemensam infrastruktur. Du kan jämställa elnätet med vägar som transporterar elen in i ditt hus, säger Daniel Köbi på Jämtkraft Elnät, som äger och driver elnätet i stora delar av Jämtland.

Elnätsmarknaden är ett monopol, det är politiskt beslutat. Det är för att det vore ineffektivt att bygga flera elnät parallellt, på samma sätt som vi inte bygger två likadana vägar bredvid varandra. Du kan alltså inte välja elnätsföretag, utan det är bara ett företag per nätområde som sköter elnätet. Men nätbolagen kan ändå inte ta ut vilka avgifter som helst.

– Vi har en intäktsram från Energimarknadsinspektionen, riktlinjer som sätts fyra år i taget och de kontrollerar att vi inte har för höga priser, säger Daniel Köbi.

Nätavgifterna justeras oftast årligen och Jämtkraft Elnät gjorde sin senaste förändring i februari 2022. För de flesta av kunderna – hela 80 procent – innebar det en sänkning av nätavgiften.

Du betalar för din tårtbit

Via nätavgiften betalar du för ditt utnyttjande av elnätet, alltså ”den tårtbit som du äter av hela den stora kakan”, som Daniel Köbi uttrycker det. Det elnätsföretaget tar betalt för är kostnader för att renovera och bygga nytt, reparationer samt underhåll som att hålla ledningar fria från störningar som snö och nedfallna träd, exempelvis. I avgiften ingår också abonnemangsavgift till det nationella stamnätet – alltså de stora kraftledningar som transporterar el mellan olika delar av landet.

– När du ser stora kraftledningar i landskapet, eller när du ser transformatorstationer och andra installationer, så är det den infrastruktur som du är med och betalar för med nätavgiften, säger Daniel Köbi.

Ytterligare en del på nätfakturan är skatter och avgifter som går till samhället. Dessa låg tidigare på elhandelsfakturan, men sedan 2018 tas de ut genom elnätbolaget istället.

Viktigt att ha rätt säkring

Går det då att själv påverka sin elnätsavgift?
– Ja, men det beror på var du bor. Med våra tariffer här i Jämtland kan du undersöka möjligheten att ha en lägre säkring. Att ha rätt säkring är viktigt och avgörs av hur stor effekt du behöver, säger Daniel Köbi.

Elnätet ska växa

Men oavsett beräkningsgrund för avgiften finns det ett som är säkert för framtiden: samhället elektrifieras och elnätet behöver byggas ut för att anpassas för det.

– Sveriges elförbrukning har länge varit ganska stabil, runt 140 terawattimmar de senaste 20-30 åren. Men fram till 2045 räknar man med att användningen av energi ska fördubblas i samhället, och vi behöver stärka elnätet för att klara det, säger Daniel Köbi.