Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Jämtkraft och fyra ledande energiföretag bildar Sveriges EnergiCert!

Tillsammans lanserar Vattenfall, Fortum, E.ON, Uniper och Jämtkraft nu EnergiCert. Ett riktat stöd till energiföretag för att hantera och förebygga it-säkerhetsincidenter.

Publicerad:

EnergiCert ska ta fram hot- och sårbarhetsinformation, skapa en lägesbild av cybersäkerhet inom branschen, skapa möjlighet för energiföretag att få tidiga varningar och ge stöd med incidenthantering och återställning.

Initiativet sker genom fem grundande företag men siktet är inställt på att skapa möjligheter för hela energibranschen. Ägandet placeras därför i en stiftelse för att undvika direkta beroenden till de fem grundande företagen och skapar en kraft för energiföretagen. Arbetet är i gång med organisation, leverantörsval och förberedelser för att anställa en verkställande direktör har inletts. Tidigt i höst kommer en driftig vd utses med bakgrund inom cyberhot och gärna med bred erfarenhet av en eller flera SOC-tjänster (Security Operation Center).

CERT står för Computer Emergency Response Team.