Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Nytt elnät från Amerika till Möckelmyren

Jämtkraft moderniserar och säkrar elnätet i Sikås. Genom att ersätta gamla luftledningar som korsar gårdar och åkermark med nedgrävda jordkablar, investerar Jämtkraft cirka 15,5 miljoner kronor i projektet.

Publicerad:

– Det blir bra med nedgrävda ledningar, det känns säkrare och bättre vid till exempel oväder. De enda som kanske inte blir lika nöjd är svalorna som blir utan sina sittplatser, skämt åsido, det här kommer att bli toppen, säger Eivor Lindgren, ICA-handlare i Sikås.

Sikås får ett vädersäkert elnät

De boende i Sikås, Strömsunds kommun, är utspridda över ett stort område, från Amerika i söder till Möckelmyren i norr, från Västgårdsbodarna i väster till Hemvågens strand i öster. Genom att riva gamla luftledningar och gräva ner nya samt bygga sju nya nätstationer, skyddas området bättre mot driftstörningar.

– Det har varit en del problem med avbrott i Sikås genom åren. Att gräva ned luftledningar ger ett bra skydd mot driftstörningar vid vind, åska och andra väderrelaterade orsaker. Ett modernt nät, med högre leveranssäkerhet och mindre underhållsbehov är bra för både de boende och oss på Jämtkraft, säger Peter Svensson, vid Nätdrift Lokalnät.

Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent

Pär Erik Petrusson Frykman, avdelningschef på Elnät Drift

Nästan hela nätet vädersäkrat

Elnätet i Sikås är ett av få områden inom Jämtkrafts nät som ännu inte vädersäkrats. Hittills har cirka 96 procent av Jämtkrafts nära 900 mil långa elnät anpassats för att motstå störningar. Detta innefattar bland annat nedgrävda kablar, isolerade luftledningar samt väl underhållna ledningsgator.

– Vi jobbar kontinuerligt och långsiktigt med vädersäkring och utbyggd elnätskapacitet. Strömavbrott kan förstås ske ändå av många olika orsaker, men vi gör allt vi kan för att det inte ska ske och tittar man på statistiken så lyckas vi oftast bra med det arbetet. Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent, det motsvarar i snitt cirka 52 minuter avbrott per kund och år, säger Pär Erik Petrusson Frykman, avdelningschef på Elnät Drift.

Hundratals miljoner i elnätsförstärkning

Efterfrågan på el ökar kraftigt och att hinna med att förstärka och bygga ut elnätet är en utmaning. Jämtkraft investerar årligen 250–300 miljoner kronor i att förnya elnätet, öka elnätskapaciteten och säkra det mot väder. I möjligaste mån grävs ledningarna ned, men luftledningar är också nödvändiga av både tekniska och ekonomiska skäl.

– Många uppskattar när vi gräver ned ledningarna så att de inte syns men vi behöver också bygga luftledningar, både av tekniska och ekonomiska aspekter. Elnätet är en del av samhällets infrastruktur precis som vägarna, de syns och tar plats, det måste även vårt elnät få göra, säger Pär Erik Petrusson Frykman, avdelningschef Elnät Nätdrift vid Jämtkraft.

Kort om elnätsrenoveringen i Sikås

  • Cirka 2,5 mil kabel grävs ned och sju nya nätstationer byggs.
  • Byggstart våren 2024.
    Under vår och sommar sker grävning och etablering av nätstationer.
    Under höst/vinter rivs luftledningen, det sker när det är tjäle i backen för så liten markpåverkan som möjligt.
  • Färdigt våren 2025.
  • Beräknad investering cirka 15,5 miljoner kronor.