Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Jämtkraft Elnät framtidssäkrar elnätet mellan Verksmon och Lugnvik

Jämtkraft pilottestar lokal flexibilitetsmarknad

Jämtkraft kommer under vintern starta ett pilotprojekt med en lokal flexibilitetsmarknad. På marknaden kommer några utvalda privata aktörer kunna sälja så kallad flexibilitet för att i teorin avlasta Jämtkrafts elnät under timmar med hög belastning. På så sätt kan befintligt elnät utnyttjas effektivare.

Publicerad:

Elektrifieringen av samhället är en viktig del i energiomställningen. Den ställer samtidigt högre krav på elsystemet. Lokala flexibilitetsmarknader är ett verktyg för att kunna använda det befintliga elnätet effektivare och har redan implementerats på flera håll i landet, som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Gotland.

På marknaderna kan elnätsbolag ersätta elproducenter och elkonsumenter som flyttar sin produktion eller konsumtion under timmar då nätet är hårt belastat.

I och med satsningen blir Jämtkraft ett av de elnätsbolag som arbetar aktivt med att testa marknadsbaserad flexibilitet. Det finns ett stort intresse från både nya elproducenter och konsumenter som laddinfrastruktur, batterier, och nya industrier delta i lokala flexibilitetsmarknader.

Ett proaktivt arbete med flexibilitet är viktigt för att påskynda och underlätta för fler kunder som vill ansluta i framtiden, något som blir allt viktigare när efterfrågan i regionen ökar. Sedan tidigare har Jämtkraft även presenterat infrastruktursatsningar som kommer möjliggöra 500 MW högre effekt.

– Att använda flexibilitet i elnätet är viktigt för att hålla tempot i elektrifieringen. Det här projektet gör att vi lär oss och utvecklar vår elnätsverksamhet och samtidigt ger några av våra kunder möjligheten att sätta sig in i flexibilitetsmarknaden och bli aktörer i energiomställningen, säger Johanna Barr, elnätsstrateg på Jämtkraft.

Arbetet med att förbereda marknadsplattformen och rekrytera kunder som vill sälja flexibilitet kommer påbörjas efter sommaren. Själva marknadsplatsen kommer vara redo för testhandel med flexibilitet kommande vinter.

För satsningen har Jämtkraft skrivit avtal med det norska bolaget NODES, en oberoende marknadsoperatör som levererar själva plattformen till flexibilitetsmarknaden. NODES har bred erfarenhet från liknande projekt och har bland annat levererat lösningar för de lokala flexibilitetsmarknaderna sthlmflex i Stockholm och Effekthandel Väst i Göteborg och Mölndal.

Frågor och svar