Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Kabeldragning av fjärrvärme

Ny fjärrvärme till Frösön!

Jämtkraft förstärker fjärrvärmenätet till Frösön genom att bygga en helt ny ledning från Östersund via Storsjön till Frösön och Öneberget. Arbetet kommer att utföras i etapper under barmarksperioderna 2024-2025.
Publicerad:

Den första etappen av projektet, som sträcker sig från Östersund till Södra Strandgatan 1, planeras att påbörjas efter påsk, vecka 14, och förväntas vara färdigställd till hösten. 

– Med hjälp av en stor pråm, dykare och grävmaskin ska vi lägga ledningen på Storsjöns botten, det är lite annorlunda jobb för oss på Jämtkraft. Arbetet kommer att synas väl från gång- och cykelbron mellan Östersund och Frösön. Båttrafikanter på Storsjön kan dock vara lugna för att allt arbete på sjön ska vara klart innan sommarens båtsäsong drar i gång, säger Mikael Lindvall, projektansvarig på Jämtkraft. 

Sjöledningen kommer att monteras ihop på land vid brofästet på Östersundssidan och sedan bogseras ut med en pråm. Ledningen kommer att grävas ned på sjöbotten. Arbetet genomförs i nära samarbete med Länsstyrelsen och Östersunds kommun. 

Varför en ny ledning till Frösön?  

Östersund har växt med fler bostäder på Frösön och när det är riktigt kallt räcker kapaciteten i dagens ledningar inte alltid till för att leverera ut värmen längst ut i ledningsnätet. Med den nya ledningen behövs inte heller oljereservpannan på Öneberget. Två ledningar istället för en ökar också driftsäkerheten. 

Del av jättesatsning på fjärrvärmenätet

Den nya sjöledningen till Frösön är en del av en mycket stor investering i fjärrvärmenätet i och runt Östersund. Investeringarna och grävningarna i fjärrvärmenätet i och runt Östersund är de största sedan stamledningarna byggdes för 40, 50 år sedan.  

– En del av arbetena hänger ihop med bygget av vårt nya kraftvärmeverk, exempelvis grävarbetena på Rådhusgatan/Trondheimsleden i höstas och de vi ska göra nu i vår genom stadsdel norr, Tallbacken. Medan andra ledningsjobb är reinvesteringar i vårt fjärrvärmenät som i stor utsträckning byggdes på 70–80-talen. Mycket har hänt sedan dess och det är dags att förnya och bygga ut nätet, säger Mikael Lindvall.

På projektsidan Ny fjärrvärme till Frösön finns mer att läsa under projektets gång. 

Tidplan 2024-2025

april-maj 2024
Markarbeten på Östersundsidan vid brofästet. Montering av ledning. 

april-juni 2024
Pråm på Storsjön, förarbeten på Storsjöns botten samt sjöförläggning av ledningen 

juli 2024
Semesteruppehåll 

augusti-oktober 2024
Ledningsdragning på Frösön, från brofästet till Södra Strandvägen 1 (mittemot Pumptrack-parken) 

vår-höst 2025
Fortsatt ledningsdragning Strandgatan 1 – Öneberget 

Bilder

Den gula linjen visar var fjärrvärmeledningen kommer att dras.