Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

En medarbetare på Jämtkraft kör skoter till en nedisad elledning.

Örjan och Per-Johan lagar elledning i väglöst land

En del dagar på jobbet är mer utmanande än andra. Örjan Råsmyr och Per-Johan Göransson som arbetar på Elnät Service är vana vid jobb i utmanade miljöer, men denna dag tillhör nog en av de mer ovanligare. En gigantisk isformation har helt bäddat in en luftledning och huset har ändå ström.

– Ingen av oss har sett någon liknande händelse på elnätet tidigare, säger Urban Persson som arbetar med Elnät Service Underhåll och AMS (Arbete Med Spänning).

Urban berättar en kund ringde till driftledaren och sa att vi borde se över luftledningen till ett av husen. Mannen som ringde hade själv inte varit där på ett tag men förklarade för driftledaren att det hängde is på ledningen, eftersom en sommarvattenledning läckt vatten och sprutat mot ledningen.

Det var djup snö på väg till den frusna luftledningen.

Skoter och bröstdjup snö

Örjan Råsmyr och Per-Johan Göransson åker de cirka 15 milen mot Ansättsfjällen. De sista 13 kilometerna körde de skoter i väglöst land. Ett mindre isberg möter dem när de kommer fram. Isen har bäddat in luftledningen som förser ett av husen med el.

– Luftledningen är väldigt stark och isen är förankrad i marken så lyckligtvis har kunden inte drabbats av något strömavbrott. Det är minst sagt en märklig händelse, säger Urban Persson.

Tryggare elnät och arbetsmiljö

Luftledningen kommer inte att kunna friläggas från isen utan kommer i stället att bytas ut. Den infrusna ledningen klipps ned och ersätts av en ny luftledning mellan de två stolparna. Kommande sommar ska den aktuella ledningen vädersäkras med jordkabel i mark i ett pågående kablingsprojekt som planeras vara klart 2024.

– Att vädersäkra det här området resulterar förstås i ett ännu mer stabilt och robust elnät men också i en betydligt bättre arbetsmiljö för våra medarbetare i fält, säger Urban Persson.