Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Barn som spelar ishockey.

Gräsrotssponsring

Gräsrötter är något fint. Det är där kraften börjar spira, som förhoppningsvis växer sig större. På Jämtkraft har vi gräsrotssponsring för att bidra till den positiva energin för framtiden. Vi samarbetar med en mångfald av föreningar och verksamheter.

Tillsammans har vi kraften

Jämtkraft ska bidra till ett fungerande och levande lokalsamhälle och vara en drivkraft för regionen. Det gör vi framför allt genom att se till att det finns tillräckligt med pålitlig energi och effekt för att vår region ständigt ska kunna utvecklas. Men drivkraft är mer än så.

Livskraft och utveckling skapas ofta av meningsfulla aktiviteter och engagemang inom såväl idrott och kultur som samhälle och fritid. Därför är vi en stolt samarbetspartner till en mängd stora och små livsskapare.

Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där Jämtkraft betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en klubb/förening, en organisation, ett projekt eller liknande. Motprestationer krävs alltid i ett samarbete. Vi jobbar inte med rena bidrag, gåvor eller donation.

Ansök om gräsrotssponsring

Vi hanterar ansökningar två gånger per år. Ansökan för sommaren 2024 öppnar 1 mars.

Sponsringsbelopp

Belopp upp till 10 000 kronor.

Ansökningsperioder

Sommar: 1 mars–30 april. Tillkännagivande 15 maj.
Vinter: 1 augusti–30 september. Tillkännagivande 13 oktober.

Det här ska finnas med i din ansökan

Fyll i din ansökan så noga som möjligt för att öka chansen att få sponsringen beviljad. Beskriv gärna barn- och ungdomsverksamheten lite extra eftersom vi har stort fokus på den i våra samarbeten.

Motprestation

  • Möjligheter till exponering, till exempel skylt, kläder, utskick, nätverksträffar, namngivning etc.
  • Jämtkraft har rätten att använda motparts namn/logga i sin kommunikation
  • Jämtkraft exponeras i motparts kanaler där det är möjligt
  • Jämtkraft har rätt att göra reportage/film/fotografera samarbetet i marknadsföringssyfte
  • Andra förslag på vad ni kan erbjuda Jämtkraft vid ett samarbete.

Frågor och svar om sponsring