Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Aktuellt i Järpen-Järpströmmens tillståndsprocess

Nyfiken på hur det går? Här får du veta var i tillståndsprocessen vi befinner oss just nu. Följ historiken här i vår dagbok.

Aktuellt och historik

25 juli 2022

Ansökan (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) är nu inskickad till Energimarknadsinspektionen som kommer att pröva ärendet. Ledningen antas inte ha betydande miljöpåverkan.

Kartöversikt hittar du i Koncessionskartan, här på hemsidan. Mer om hur arbetet fram till färdig ansökan gått till finns under rubriken ”Så fungerar tillståndsprocessen för ny elledning”. 

Vad händer nu? Handläggningstiden för Energimarknadsinspektionen brukar vara från 12-18 månader. Ibland behövs kompletteringar till ansökan, sedan skickas ärendet ut på remiss till myndigheter och berörda sakägare.

Efter avslutad remisstid, vilken vanligtvis är 2 månader, så får Jämtkraft Elnät AB möjlighet att bemöta eventuella synpunkter och komplettera ärendet. Sedan kommer ärendet att slutberedas och Energimarknadsinspektionen kommer att fatta ett beslut. När Energimarknadsinspektionen har tagit sitt beslut så kommer det att kungöras i lokala tidningar. Möjlighet finns att överklaga beslutet inom 3 veckor.

6 september 2021

Just nu är vi i fasen där vi sammanställer samtliga utredningar. Vi viktar olika intressen mot varandra, fastställer ledningssträcka och upprättar en miljökonsekvensbeskrivning.

2 juni 2021 

Tredje samrådet påbörjades 21 april och avslutas 6 juni. Därefter görs en stråkvalsutredning för att ta beslut om vilket alternativ som blir aktuellt att gå vidare med.

18 december 2020

En andra samrådsperiod pågår just nu som avslutas den 15 januari 2021.

2 november 2020

Vi förbereder just nu för en andra samrådsomgång som vi planerar att genomföra före jul.

17 augusti 2020

Samrådsperioden är nu slut. Vi kommer nu att sammanställa alla inkomna synpunkter och utifrån det uppdaterar vi ledningens stråkalternativ. En ny samrådsomgång kommer lite längre fram.

3 juli 2020

Vi förlänger samrådstiden till 17 augusti. Välkommen med dina synpunkter via e-post eller telefon!

23 juni 2020

Vi bjuder in till en första samrådsperiod. Kungörelseannons publiceras i Östersundsposten, Länstidningen och Jämtlands Tidning. På grund av corona har vi tyvärr inte möjlighet att hålla fysiska samrådsmöten i nuläget. Välkommen med dina synpunkter via e-post eller telefon senast den 3 augusti. Inventering av naturvärden, fågel, kultur- och fornminnen pågår också nu under sommarhalvåret.