Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Kvällsvy över Östersund från Frösön.

Östersunds nya elnät

Att leverera ett robust regionalt kraftsystem med hög driftsäkerhet och möjliggöra utveckling i regionen är en av Jämtkrafts grunduppgifter.

Därför bygger vi ett nytt elnät i Östersund med omnejd. Ledningarna och stolparna från 1940-1960 talet är gamla och behöver förnyas. Ett utbyggt elnät som klarar av att transportera mer effekt är också en förutsättning för samhällets elektrifiering och möjliggör tillväxt och utveckling.

Flexibelt

Ett utbyggt ledningsnät är viktigt för en framtidssäkring som möjliggör flexibilitet i elnätet och ger samtidigt högre drift- och personsäkerhet.

Mer effekt

Ett utbyggt elnät som klarar av att transportera mer effekt är en förutsättning för samhällets utveckling.

Hållbar utveckling

Ett nytt elnät är av avgörande för en hållbar samhällsutveckling och möjligheten att möta kundbehov från energiintensiv industri.

Totalt handlar det om cirka fem mil ny elledning och tre nya regionstationer, två nya brytarställverk och fördelningsstationer i kundanläggningarna. De nya ledningarna byggs från Svenska kraftnäts stamnätsstation i Midskog öster om Östersund via Östersem och så småningom vidare mot Kattstrupeforsen. Ledningarna dras mestadels i befintliga men breddade kraftledningsgator. Arbetet sker i etapper med planerad grävstart 2025 och driftsättning i slutet av 2027.

De flesta av de nya ledningarna kommer att ligga i det högre spänningsintervallet på 220 kV. Högre spänning innebär kortfattat att alla komponenter i bygget blir större och projektet mer komplext. Jämtkrafts nät utgörs sedan tidigare till största delen av ledningar med 0,4 – 130 kV samt produktionsledningar med 220 kV.

Att ledningsnätet byggs om för ökad effekt är av avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling och möjligheten att möta kundbehov från energiintensiv industri. Det är dessutom viktigt för en framtidssäkring som möjliggör flexibilitet i elnätet. Ett utbyggt ledningsnät ger samtidigt högre drift- och personsäkerhet.

Karta över det nya elnätet

Det nya elnätet kommer mestadels att gå utmed befintliga ledningsgator, på två ställen avviker det; vid 130 kV ledningen till Verksmon och vid ”böjen” på 220 kV ledningen i närheten till Östersem, inringade områden på kartan.

Mörkgrönt = 220 kV ledning
Orange = 130 kV ledning