Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om

Aktuellt i Tornäs tillståndsprocess

Nyfiken på hur det går? Här får du veta var i tillståndsprocessen vi befinner oss just nu. Följ historiken här i vår dagbok.

Aktuellt och historik

Januari 2024

Ansökan om ändringar av koncession skickades in till Energimarknadsinspektionen. De fastighetsägare som berörs av ändringarna kommer att få en remiss från Energimarknadsinspektionen med möjlighet att lämna synpunkter på koncessionsändringen. Därefter får Jämtkraft Elnät AB möjlighet att svara på synpunkterna innan Energimarknadsinspektionen fattar beslut om ändringen.

Juli-September 2023

Samråd avseende ändringar i koncession för delar av ledningssträckan förbi Gravbränna, Lundsjön och för passage av Långan.

7 mars 2023

Energimarknadsinspektionen fattade beslut om nätkoncession för linje för 170 kV luftledning från Kattstrupeforsen till Näsaforsen med förgrening till vindkraftsparken Tornäs. Det innebär att man har tillstånd att bygga och använda ledningen. Just nu pågår arbetet med att skicka ut förundersökningsmedgivanden till markägare, stämpling av skog där medgivanden erhållits samt planering inför kommande byggnation.

26 februari 2021

Ansökan (inklusive miljökonsekvensbeskrivning) är nu inskickad till Energimarknadsinspektionen som kommer att pröva ärendet. Ansökan gäller för den geografiska sträckningen som i samrådet kallats A1, samt med anslutning till planerad stamnätsstation via utredningsområde B1. Kartöversikt hittar du i koncessionskartan som går att ladda ner här på hemsidan. Mer information om hur arbetet fram till färdig ansökan gått till, hittar du under rubriken ”Så fungerar tillståndsprocessen för ny elledning”. 

Vad händer nu? Handläggningstiden för Energimarknadsinspektionen brukar vara från 6 månader upp till 1 år. Ibland behövs kompletteringar till ansökan, sedan skickas ärendet ut på remiss till Länsstyrelse, kommun, Försvarsmakten, andra nätägare samt organisationer och föreningar och andra intressenter som var med i samrådet. Ärendet kommer även att skickas ut till berörda markägare. 

Eftersom ledningen antas ha betydande miljöpåverkan kommer Energimarknadsinspektionen även att kungöra ansökan i lokala tidningar. Efter avslutad remisstid, vilken vanligtvis är 2 månader, så får Jämtkraft Elnät AB möjlighet att bemöta eventuella synpunkter och komplettera ärendet. Sedan kommer ärendet att slutberedas och Energimarknadsinspektionen kommer att fatta ett beslut. Möjlighet finns att överklaga beslutet inom 3 veckor.

18 december 2020

Det tredje samrådet har nu avslutats (7 december). Nu ska vi utvärdera de olika alternativen utifrån vad som inkommit. Kompletterande alternativ har skickats ut till samtliga berörda, på en sträcka genom Lundsjön samt anslutningen till själva parken.  

29 oktober 2020

Vi bjuder in till en tredje samrådsomgång. Kungörelseannons publiceras i Östersundsposten, Länstidningen och Jämtlands Tidning. Utifrån det rådande läget med covid-19 så kan vi inte anordna fysiska samrådsmöten på det sätt som vi brukar. Men det finns nu möjlighet att boka plats på ett mindre informationsmöte, med begränsat antal deltagare. Du hittar datum, plats och mer information om hur du bokar här på hemsidan. Välkommen med dina synpunkter senast den 7 december!

17 augusti 2020

Samrådsperioden är nu slut. Vi kommer nu att sammanställa alla inkomna synpunkter och utifrån det uppdatera ledningens stråkalternativ. Ytterligare en samrådsomgång planeras under hösten.

6 juli 2020

Vi bjuder in till en andra samrådsperiod. Kungörelseannons publiceras i Östersundsposten, Länstidningen och Jämtlands Tidning. På grund av corona har vi tyvärr inte möjlighet att hålla fysiska samrådsmöten i nuläget. Välkommen med dina synpunkter via e-post eller telefon senast den 17 augusti. Inventering av naturvärden, fågel, kultur- och fornminnen pågår också nu under sommarhalvåret.

8 april 2020

Samrådsperioden är nu slut. Vi kommer nu att sammanställa alla inkomna synpunkter och uppdatera ledningens stråkalternativ. En ny samrådsomgång kommer lite längre fram. Inventering av naturvärden, fågel, kultur- och fornminnen kommer också att genomföras under sommarhalvåret.

12 mars 2020

Vi ställer in de fysiska samrådsmötena, på grund av corona. Men samrådsperioden pågår som vanligt och vi tar emot dina synpunkter via e-post eller telefon. Välkommen att tycka till, senast den 8 april.

27 feb 2020

Vi bjuder in till samråd om ledningens stråkalternativ. Samrådsunderlaget kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare m.fl. de närmsta dagarna. Kungörelseannons publiceras i Östersundsposten, Länstidningen och Jämtlands Tidning. Välkommen med dina synpunkter! Mer information hittar du här på hemsidan.