Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Allmänna tävlingsvillkor

Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående villkor. Ansvarig för tävlingen är Jämtkraft.

Hur vinnare utses 

  • Du kan endast lämna ett tävlingsbidrag.
  • En jury om två representanter på Jämtkraft utser vinnare.
  • Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  • Vinnaren kontaktas på angivet sätt när tävlingen har avslutats. 

Om vinsten 

  • Vinsten kan inte bytas mot kontanter, eller användas till något annat.
  • Priset är personligt och kan inte överlåtas. 
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
  • Vinster levereras endast inom Sverige.

Användande av persondata 

De personuppgifter du delar med oss i samband med tävlingen kommer endast att användas för att kunna kontakta vinnaren samt skicka ut vinsten. Alla uppgifter raderas efter tävlingens slut och kommer inte att användas i marknadsföringssyfte. 

All personlig data som lämnas hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Övrigt 

Tävlingar som publiceras på Facebook och/eller Instagram har inte på något sätt sponsrats av, administrerats av eller fått någon form av stöd från Meta.