Den 11 februari klockan 21:00-02:00 utför vi ett planerat underhållsarbete på vår webbplats. Det kan innebära att det är svårt att teckna elavtal under den tiden.

Utsikt över skog och ett vindkraftverk

Så jobbar vi

Om du har din verksamhet i Jämtkrafts elnätsområde så är det vi som transporterar elen till dig och hjälper till att ansluta nya fastigheter till elnätet.

Bra att veta om elnätet

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar. Om du behöver elanslutningar till din lokal, industri eller elproduktionsanläggning så hjälper vi till med både nyanslutningar och byggström. Vi ser också till att större elproducenter inom vind- och vattenkraft får tillgång till elnät för sina verksamheter.

Vi försöker alltid att förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Vi har ett tryggt och säkert elnät som vi ständigt bevakar. Varje år genomför vi elnätsprojekt och investerar omkring 200 miljoner kronor på att gräva ner och byta ut kablar för att fortsätta hålla en hög leveranssäkerhet. Nästan allt underhåll av elnätet görs dessutom avbrottsfritt.

För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.