Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Betala i tid – det lönar sig

Det kan hända oss alla att en faktura kommer bort eller att vi av någon annan anledning inte betalat fakturan i tid. Här får du reda på vad som händer i en sådan situation.

Om du missat en betalning

Vi skickar en påminnelse

Några dagar efter fakturans förfallodag skickar vi en påminnelse. Vid upprepade förseningar skickar vi inga fler påminnelser. Vid försenad betalning utgår även dröjsmålsränta enligt räntelagen som är Riksbankens referensränta på + 8 procentenheter. Dessutom påförs en påminnelseavgift. Avgiften är lagstadgad och utgår med 60 kronor.

Ärendet går till inkasso

Betalar du inte trots detta skickar vårt inkassoombud ett inkassokrav. På kravet tillkommer upplupen ränta och inkassokostnad, som är 180 kronor.

Vid upprepade förseningar

Vid upprepade förseningar med betalning eller om du har en förfallen skuld som är obetald, trots tidigare inkassokrav, skickar vi ett kravbrev direkt. Vi har alltså olika rutiner för kunder som missar att betala på förfallodagen en enstaka gång och de som missar vid upprepade tillfällen. I undantagsfall kan det gå så långt att vi stänger av din el och ytterligare kostnader kan då tillkomma.

Väsentligt avtalsbrott

ellagen finns rutiner för hur elhandelsföretagen ska hantera krav till konsumenter som inte betalar sin elräkning. En av punkterna vill vi särskilt informera om. I de fall där den bristande betalningen bedöms vara vad som med en fackterm kallas "väsentligt avtalsbrott", kan man så småningom komma till en punkt där det finns risk att elleveransen stängs av. I det läget måste socialnämnden i kommunen meddelas. Den regeln är fastställd i ellagen och alltså inget som vi kan påverka. För de allra flesta kommer det här aldrig att bli aktuellt. Men eftersom meddelandet till socialnämnden är en känslig sak för många vill vi ändå informera om vad som gäller.

Anstånd och avbetalning

Har du inte möjlighet att betala din faktura kan vi ge dig anstånd en gång per år. Skulle det visa sig vid en avläsning att din elanvändning överstiger den preliminära debiteringen vi gjort under året, kan det resultera i en stor slutfaktura. Skulle detta inträffa kan vi hjälpa dig med en avbetalningsplan. Hör av dig till oss så löser vi det.

Frågor och svar om fakturan