Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om

Vad består elkostnaden av?

Att man har tillgång till el i hemmet känns som en självklarhet, men vad är det som kostar egentligen? Här reder vi ut vad elkostnaden består av.

Du får två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Du som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura.

Fördelning av elkostnaden

Här ger vi exempel på hur fördelningen mellan de olika kostnaderna kan se ut beroende på hur du bor.

Skatter och avgifterElhandelElnät
Elkostnad i lägenhet (3 000 kWh)37%26%37%
Elkostnad i villa (5 000 kWh)35%21%44%
Elkostnad i villa (25 000 kWh)42%28%30%

Siffrorna baseras på genomsnittspriset för Jämtkrafts kunder (från december 2020) med olika boendeformer. Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet kunden bor eftersom det påverkar kostnaden till elnätsföretaget.

Mer om de olika kostnaderna

Din totala kostnad för den el du använder består av tre olika delar:

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter som du betalar till staten betalas via din elnätsfaktura. Kostnaden består av energiskatt, moms och myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgiften går till Elsäkerhetsverket för att finansiera säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften till Svenska kraftnät är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften till Energimarknadsinspektionen går till övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Skatter och avgifter betalas per kilowattimme (kWh) och varierar därmed beroende på hur mycket el du förbrukar. 

Kostnad för elhandel

Kostnaden för den el som du använder i hemmet betalas till elhandelsföretaget. Kostnaden består av flera olika delar och påverkas av hur mycket el du förbrukar per månad.

Huvuddelen av kostnaden går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag i Sverige du vill köpa din el ifrån.

Elhandelskostnaden består av:

  • kostnader för inköpt el
  • påslag
  • fast månadsavgift
  • övriga avgifter*
  • moms

*avgifter till Svenska Kraftnät, avgift till Nord Pool, elcertifikat, kostnader för ursprungsgarantier, obalanskostnad, kredittidskostnad

Kostnad för elnät

Kostnaden för transport av elen till ditt hem betalas till elnätsföretaget.

Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Du som kund kan därför inte fritt välja elnätsföretag. Elnätspriset ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av elledningar.

Priset består av en fast och en rörlig del. Den fasta månadsavgiften är beroende av hur stor säkring du har och den rörliga delen (överföringsavgiften) betalar du för din elanvändning (per kWh).

Mer information om elkostnader hittar du på Energiföretagens webbplats.

Frågor och svar om fakturan