Just nu är det många som hör av sig till oss och vi gör vårt yttersta för att svara alla så fort vi kan. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende.

Frågor och svar

Vad består elkostnaden av?

Att man har tillgång till el i hemmet känns som en självklarhet, men vad är det som kostar egentligen? Här reder vi ut vad elkostnaden består av.

Du får två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Du som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura.

Stapeldiagram över elkostnaden

Fördelning av elkostnaden

Här ger vi exempel på hur fördelningen mellan de olika kostnaderna kan se ut beroende på hur du bor. 

Elkostnad i lägenhet (3 000 kWh)

 • Skatter och avgifter 37%
 • Elhandel 26%
 • Elnät 37%

Elkostnad i villa (5 000 kWh)

 • Skatter och avgifter 35%
 • Elhandel 21%
 • Elnät 44%

Elkostnad i villa (25 000 kWh)

 • Skatter och avgifter 42%
 • Elhandel 28%
 • Elnät 30%

Siffrorna baseras på genomsnittspriset för Jämtkrafts kunder (från december 2020) med olika boendeformer. Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet kunden bor eftersom det påverkar kostnaden till elnätsföretaget.

Mer om de olika kostnaderna

Din totala kostnad för den el du använder består av tre olika delar:

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter som du betalar till staten betalas via din elnätsfaktura. Kostnaden består av energiskatt, moms och avgifter till myndigheter:

 • Elsäkerhetsavgiften går till Elsäkerhetsverket för att finansiera säkerheten i elnätet.
 • Elberedskapsavgiften till Svenska kraftnät är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
 • Nätövervakningsavgiften till Energimarknadsinspektionen går till övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Skatter och avgifter betalas per kilowattimme (kWh) och varierar därmed beroende på hur mycket el du förbrukar. 

Kostnad för elhandel

Kostnaden för den el som du använder i hemmet betalas till elhandelsföretaget.

Huvuddelen av kostnaden går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag i Sverige du vill köpa din el ifrån. 

Elhandelspriset består av det pris du betalar för din elanvändning (per kWh) beroende på vilket elavtal du har, samt en fast månadsavgift.

Kostnad för elnät

Kostnaden för transport av elen till ditt hem betalas till elnätsföretaget.

Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Du som kund kan därför inte fritt välja elnätsföretag. Elnätspriset ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av elledningar.

Priset består av en fast och en rörlig del. Den fasta månadsavgiften är beroende av hur stor säkring du har och den rörliga delen (överföringsavgiften) betalar du för din elanvändning (per kWh).

Mer information om elkostnader hittar du på Energiföretagens webbplats.

Frågor och svar om fakturan